Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Potrjeni člani občinskih odborov in komisij v Rogaški Slatini


Prejšnji teden so v okviru tretje redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina potrdili člane občinskih odborov in komisij. Na predlog predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mag. bojana Pirša so potrdili vse člane, ki jih je ta predlagal.

 

Nadzorni odbor

Tatjana Rebov, Spodnji Gabernik

Koražija Manja, Spodnje Sečovo

Unverdorben Jože, Rogaška

Lidija Ulbin, Rogaška Slatina

Vlado Koražija, Rogaška Slatina

 

Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja

Janez Božak, Topole (predsednik)

Marjanca Kamenšek, Rogaška Slatina

Marija Čakš, Spodnja Kostrivnica

Robert Reich, Rogaška Slatina

Aleksandra Plavčak, Rogaška Slatina

 

Statutarno pravna komisija

Sergeja Sotošek, Rogaška Slatina (predsednica)

Anton Plevčak, Gabrovec pri Kostrivnici

Mateja Jagodič, Podturn

Terezija Tomič, Rogaška Slatina

Andreja Ferme Rodič, Rogaška Slatina

 

Zdraviliška komisija

Anton Plevčak  Gabrovec pri Kostrivnici (predsednik)

Marija Čakš, Spodnja Kostrivnica

Ervin Polajžer, Spodnje Sečovo

Rozalija Šket, Čača vas

Lea Plevčak, Irje

 

Odbor za gospodarske dejavnosti

Ivan Mijošek, Zgornje Negonje (predsednik)

Marjan Gajšek, Plat

mag. Aleksandra Krumpak, Rogaška Slatina

Ivan Povalej, Tuncovec

mag. Robert Mašera, Spodnje Sečovo

 

Odbor za družbene dejavnosti

Mateja Jagodič, Podturn (predsednica)

Anja Plemenitaš, Rogaška Slatina

Leonida Došler, mag., Rogaška Slatina

Boris Führer, Rogaška Slatina

Polonca Krobat, mag., Nimno

 

Odbor za cestno in komunalno dejavnost

Martin Kidrič, Sv. Florijan (predsednik)

Željko Katalenić, Kamence

Albert Šket, Čača vas

Franci Tepeš, Zgornje Negonje

Aleksandra Saša Popit, Kačji Dol

 

Občinska volilna komisija

Klavdija Prah, Mala Rodne (predsednica)

Iva Inkret Markovinovič, Rogaška Slatina (namestnica predsednice)

Edvard Došler, Rogaška Slatina (član)

Nastja Božak, Rogaška Slatina (nadomestna članica)

Darko Cverlin, Kamence (član)

Maja Ivanuš, Rogaška Slatina (nadomestna članica)

Anton Podhraški, Tekačevo (član)

Sandi Kamenšek, Rogaška Slatina (nadomestna član)

 

Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin

Maja Ivanuš, Rogaška Slatina

Nastja Božak, Rogaška Slatina

Darja Prah, Pristavica

Viljem Krivec, Rogaška Slatina

Katja Turnšek Sambolič , mag. farm, Irje

 

Na seji so sprejeli tudi sklepa o ustanovitvi Odbora za kmetijstvo, kakor tudi Sveta za invalide.

B.R.