Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Poziv za predlaganje kandidatov za člane SPV Občine Šmarje pri Jelšah


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja poziv k oddaji poredlogov za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah.

Strokovne organizacije, zavodi, društva in zainteresirana javnost civilne družbe s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu lahko pisne predloge odda najkasneje do srede, 28. decembra 2022, na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah ali po elektronski pošti na naslov: [email protected].

Predlog mora vsebovati naslednje podatke: naziv predlagatelja, ime in priimek predlaganega kandidata, rojstni datum predlaganega kandidata, naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata, pisno soglasje kandidata k predlogu kandidature.

Podrobnejša pojasnila v prilogah:

Besedilo poziva

Predlog za člana in soglasje – član SPV

*Naročnik objave Občina Šmarje pri Jelšah; na sliki člani SPV Občine Šmarje pri Jelšah iz leta 2016, skupaj s prostovoljci, člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Rogaška Slatina ter policisti postaje Šmarje pri Jelšah