Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Podpisana pogodba z izvajalcem energetske sanacije objekta OŠ Hruševec Šentjur


Na praznični konec tedna je župan Občine Šentjur, mag. Marko Diaci, podpisal pogodbo z izvajalcem del s Polzele, ki bo uredil težko pričakovano energetsko sanacijo objekta OŠ Hruševec v Šentjurju.

Projekta se bodo na OŠ Hruševec lotili s pomočjo evropskih sredstev, ki jih delno financira Kohezijski sklad. Operacija bo izvedena v okviru »Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Občina Šentjur se je v ta namen prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021 – 2023 s projektom »Energetska sanacija objekta OŠ Hruševec Šentjur« ter bila na razpisu slišana in uspešna. Pridobila je sofinanciranje željene investicije v vrednosti 684.438, 65 evrov.

Podpis poodbe energetske sanacije objekta OŠ Hruševec.
Namen investicije je dolgoročno in okoljsko naravnan

V osnovi je namen investicije zmanjšati energije toplogrednih plinov ter stroškov in s tem energetsko sanirati objekt hruševske OŠ in tamkajšnjo telovadnico. Obstoječe stanje objekta je neustrezno, stavba ne omogoča energetskih pogojev in ne ustreza trenutnim standardom, zato je obnova nujna. Po zaključeni prenovi bo objekt energetsko manj potraten ter pridobil novo podobo. Energetska sanacija vključuje toplotno izolirano novo fasado, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo strehe osnovnošolskega objekta in telovadnice ter menjavo kritine. Nova podoba bo kljub temu ohranjala obstoječo zasnovo stavbe, na ovoju ne bo opaziti bistvenih sprememb, ohranili se bosta umestitev in velikost odprtin. V okviru del se bo uredilo tudi nujne funkcionalne posodobitve.

Na javnem razpisu je Občina Šentjur kot najugodnejšega izvajalca izbrala podjetje HALOMOJSTRI d.o.o., ki prihaja s Polzele. Vrednost pogodbenih del skupaj znaša 1,9 milijona evrov brez DDV. Pogodba je bila podpisana v četrtek, 22. decembra 2022. Dela bodo predvidoma zaključena v septembru 2023.