Občina Kozje v najem oddaja poslovne prostore v središču kraja

2. 12. 2022 10:44

V Kozjem se oddaja poslovni prostor na naslovu Zdravstvene postaje Kozje. Rok oddaje za vse zainteresirane je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kozje. Več o oddaji prostora si preberite v nadaljevanju.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20), v povezavi z 19. členom Uredbe o tvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja Občina Kozje

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

1.

Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, ki jo zastopa županja Milenca Krajnc, univ. dipl. inž. kmet., objavlja namero o oddaji poslovnih prostorov v najem.
2.

Občina Kozje oddaja poslovni prostor na naslovu Kozje 150, 3260 Kozje (Zdravstvena postaja Kozje) z ID znakom 1242-724-10, poslovni prostor številka 10 v 1. etaži, z identifikacijsko številko 10.E, v izmeri 51,94 kvadratnih metrov. Poslovni prostor se daje v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom v skladu z zakonom.

3.

Rok za sprejem prijav je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kozje. Prijava se odda na priloženem obrazcu na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje ali po elektronski pošti obcina.kozje@siol.net. V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o višini najemnine in drugih pogojih pravnega posla. Najemna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.
Najemna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od dneva objave te namere. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Andreja Reher, telefon 03 800 14 14.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X