Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Če bodo prišli do sredstev za telovadnico in vrtec, bodo lahko realizirali rekorden proračun


Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli je v prvem branju potrdil rekordno visok proračun za prihodnje leto, ki pa ga bodo lahko realizirali ob predpostavki, da bodo pridobili dodatna sredstva za čez pet milijonov vreden projekt izgradnje telovadnice in vrtca s parkirno garažo. Občinska seja minuli četrtek je ponudila še nekaj odgovorov na vprašanja, kako bo delovala občina v mandatnem obdobju 2022- 2026 ter kako naj bi poiskali novega zobozdravnika za svojo zdravstveno postajo.

V Bistrici ob Sotli napovedujejo rekordno visok proračun za leto 2023. Na odhodkovni ravni znaša 7,39 milijona evrov, na prihodkovni ravni predvidevajo 6,62 milijona evrov. Okoli 700.000 evrov prenašajo iz letošnjega leta.

»Tako visokega proračuna v Bistrici ob Sotli še nismo imeli, res pa je, da nekatere postavke ostajajo odprte in se še lahko zamaknejo,« je ob obravnavi proračuna za leto 2023 dejal župan Franjo Debelak.

Načrtujejo razširitev telovadnice in vrtca.

Največji investicijski del predstavljata dva projekta: že letos pričete blizu tri milijone evrov vredne hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja  ter izgradnja novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo, ki je planirana za leti 2023 in 2024. Za slednje so že pridobili sredstva  v višini 1,6 milijona evrov iz šolskega ministrstva ter v višini 750.000 evrov iz Eko sklada, pričakujejo pa tudi sredstva iz sklada za obnovo in odpornost, kjer imajo prošnjo za dodatnih 2,8 milijona evrov. V proračunu so predvideni tudi izgradnja štirih stanovanj v Bratuševi domačiji, načrtujejo ureditev kanalizacijskega omrežja za Kunšperk, radi bi pričeli z realizacijo avtobusnih postajališč. Župan je še razložil, da imajo na okoljskem ministrstvu rezervirana sredstva v višini 400.000 evrov za obnovo treh plazov, obnovili bi jih radi najmanj pet.

Še pred sprejetjem proračuna v prvem branju so morali opraviti z rebalansom proračuna za leto 2022. Ta se na prihodkovni ravni znižuje s 4,41 milijona evrov na 2,08 milijona evrov, na odhodkovni ravni pa se znižuje s predvidenih 4,95 milijona evrov na 2,63 milijona evrov. Nižji proračun je v glavnem zaradi zakasnitve izplačil za nekatere projekte.

Vrtec podražili za dobrih 8 odstotkov, zvišali tudi pomoč staršem novorojencem

V nadaljevanju so se v Občinskem svetu soglasno odločili, da se višina enkratne denarne pomoči za novorojence v občini dvigne z obstoječih 300 na 400 evrov. Zaradi povišanja plač v javnem sektorju in spremembah pri napredovanjih javnih uslužbencev v vrtcih so morali določiti tudi novo ceno vrtčevskih programov za Enoto vrtca Pikapolonica Bistrica ob Sotli. Ekonomska cena vrtčevskega programa se je dvignila za 8,57 odstotka s 485,65 evrov na 527,30 evrov. Starši bodo tako plačevali od 4,17 evrov do 27, 49 evrov več, odvisno od višine plačila, ki jo določi Center za socialno delo. V Bistrici ob Sotli imajo enotno ceno za vse vrtčevske skupine.

Dušan Berkovič še naprej desna roka župana, dobili tudi občinske odbore

Župan pa je na seji izbral tudi svojo desno roko, za podžupana Občine Bistrica ob Sotli je ponovno imenoval Dušana Berkoviča.

Župan Franjo Debelak je za podžupana izbral Dušana Berkoviča.

Druga seja je ponudila tudi podrobnejšo sestavo odborov, ki bodo zaznamovali delo občine v mandatu 2022 – 2026. Odbor za družbene dejavnosti bo deloval v sestavi predsednika Dušana Berkoviča in članov Marjana Fendreta, Valerije Slemenšek, Nine Gabron, Darije Hohnjec in Blaža Černelča. V Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja so izvolili Andreja Kneziča za predsednika ter člane Mileno Kunej, Ambroža Zorenča, Adrijana Černelča, Matica Moškona in Marino Kunej. V Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, podjetništvo in malo gospodarstvo bodo delovali predsednik Ambrož Zorenč ter člani Breda Kovačič, Marjan Fendre, Simon Narat, Branka Gmajnič in Dušan Geršak. V Odbor za turizem bodo sestavljali predsednica Milena Kunej ter člani Ambrož Zorenč, Dušan Berkovič, Simon Rogina, Neža Pratengrazer in Zala Knezič. Statutarno- pravno komisijo bodo sestavljali Breda Kovačič kot predsednica ter člana Dušan Berkovič ter Andreja Reher, Komisijo za vloge in pritožbe pa Valerija Slemenšek, Andrej Knezič ter Andreja Reher. V Nadzorni odbor so izvolili predsednico Suzano Božičnik ter članici Natalijo Valenčak in Anito Lojen.

Zobozdravnika bodo težko pridobili

Obsežnejša točka pa je bila tudi obravnava odsotnosti zobozdravnika v zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli. Kot je znano, so v preteklosti v Bistrico ob Sotli pridobili mlado zobozdravnico, ki pa je to delo zaradi odhoda v tujino maja prenehala opravljati. Od tedaj je zdravstvena postaja brez zobozdravnika, pacienti pa so bili napoteni k zobozdravnikom v Kozje in Podčetrtek. Predstavniki JZ Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah z direktorjem Antonom Zidarjem na čelu so pojasnili, da se na vse pretege trudijo pridobiti zobozdravnika za bistriško zdravstveno postajo, da pa žal njihova prizadevanja ne obrodijo sadov. Zobozdravnikov na trgu je premalo, če pa že kakšnega dobijo, se ne odločijo za bistriško občino. Obljubljajo še nekaj sestankov, ki jih bodo s kandidati imeli v tem času.

V JZ Šmarje pri Jelšah se že več kot pol leta ubadajo z iskanjem zobozdravnika za Bistrico ob Sotli.

V kolikor ne bodo uspeli pridobiti zobozdravnika, so se dogovorili za sledeče variante: podelitve koncesije za zobozdravnika za Bistrico ob Sotli ali pa pridobitev kandidata iz tujine, pri čemer so opozorili, da gre za dolgotrajen postopek, saj mora kandidat za opravljanje dela zadostiti našim predpisom, izkazati pa mora tudi znanje slovenščine. Iz občinskega sveta pa so prišle še pobude, da bi vsaj enkrat tedensko zagotovili nadomeščanje zobozdravnice v bistriški zdravstveno postaji.

Župan je ob koncu seje svetnike še seznanil z ugotovitvenim sklepom o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katere vrednost ostaja  0,00062 evra.

E.Š.