Vsak župan potrebuje dobre občinske svetnike – Lista naša občina Šmarje

16. 11. 2022 6:00

Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš se na letošnjih lokalnih volitvah podaja po svoj drugi mandat. Protikandidata nima, a kljub temu kandidaturo podpira koalicija njegovih kandidatov za občinski svet Lista naša občina Šmarje, SDS, SLS in NSi, podporo so mu izrekli tudi v SD in Listi jelša za razvoj. Kot izpostavlja, se po nov mandat podaja s ponosom na opravljene projekte in številnimi novimi načrti, ki jih želi uresničiti v novem mandatu.

 

Gospod župan, kako gledate na pretekla štiri leta svojega prvega mandata?

Zagotovo s ponosom na opravljeno delo, saj so za nami številni, uspešno zaključeni projekti, nekateri so v intenzivni fazi izgradnje, na primer gasilski dom na Kristan Vrhu, obnova ceste na Pečici, drugi pa se začenjajo. Naj izpostavim skrb za vse generacije in gradnjo oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah, obnovo gradu Jelšingrad, s katero začenjamo zahtevno, a izjemno zanimivo zgodbo z velikim potencialom za prihodnost, in obnovo Stare šole v Šmarju pri Jelšah, kjer urejamo fizioterapijo. Aktivni smo po celotni občini in to dinamiko razvoja vseh krajev bomo ohranili tudi v prihodnje, kar jasno izpostavljamo v moji listi kandidatov za občinski svet Lista naša občina Šmarje. V preteklih štirih letih smo bili izjemno uspešni, saj smo počrpali številna evropska in državna finančna sredstva ter z njimi zaključili mnoge pomembne projekte, ki so pripomogli k višji kakovosti življenja in dela v naši občini.

 

Lahko naštejete nekaj največjih projektov, ki ste jih zaključili v iztekajočem se mandatu?

Začnimo v 1. volilni enoti, ki obsega Šentvid, Grobelno in Sveti Štefan. Uredili smo športno igrišče Grobelno, ki smo ga pred kratkim odprli. Na Svetem Štefanu smo uredili okolico gasilskega doma, pešpot do osnovne šole ter tamkajšnje parkirišče in igrišče, poti na pokopališču. Sanirali smo plaza Volčja jama in Babna Gora. Nadaljujmo v 3. volilni enoti, ker so krajevne skupnosti Sladka Gora, Lemberg, Mestinje, Kristan Vrh, Zibika, Tinsko in Dol – Spodnje Mestinje. Izjemno sem ponosen na dve naložbi v šolstvu, na telovadnico v Zibiki in energetsko obnovo šole na Kristan Vrhu. Z državo smo obnovili cesto, pločnik in avtobusno postajališče Pečica, obnovili cesto Nova vas–Sladka Gora. Na Mestinju imamo novo balinišče. Sanirali smo plazove Bizjak, Hajnsko, Založnik, Strtenica–Tinski vrh in Babna Reka.

 

V Šmarju pri Jelšah so v vašem mandatu prav tako potekale mnoge naložbe, ki so danes že v uporabi. Katere izpostavljate?

Na področju prometne varnosti smo uspeli urediti nov zavijalni pas in postaviti nov most proti šmarski osnovni šoli, po drugi strani pa smo zahod kraja in šolski okoliš povezali z novo cesto, okoli katere že nastaja nova soseska Dobrava. Uredili smo pločnik z javno razsvetljavo proti Dvoru, obnovili Gallusovo, Bevkovo in Tavčarjevo ulico, razširili most na Kolodvorski ulici, pri nogometnem igrišču in obnovili cesto Belo–Mala Pristava. Šmarje je danes tudi protipoplavno bolj varno. Šmarska šola ima novo kuhinjo, s središčem kraja jo povezuje obnovljen nadhod. Pri domu upokojencev gradimo oskrbovana stanovanja, začenjamo z obnovo Jelšingrada, ki smo ga uspeli odkupiti, in urejamo notranjost stare šole, kjer bo fizioterapija. Obnovili in osvetlili smo pešpot na Kalvarijo, uredili čitalnico pri kulturnem domu, postavili prvi pasji park v občini, sofinanciramo gradnjo malih čistilnih naprav ter kastracijo in sterilizacijo mačk. Mnogo je bilo tudi drobnejših projektov, za katere so mi občanke in občani zelo hvaležni, sam pa sem vesel, da lahko skupaj ustvarjamo boljše pogoje za življenje v naši občini.

 

Kar nekaj časa ste naštevali naložbe. Torej ste dobro sodelovali z vsemi, od občinskih svetnikov, vaših zaposlenih na občinski upravi ter občankami in občani?

Vse te naložbe so izjemno priznanje in potrditev, da z ekipo občinskega sveta in občinske uprave delamo povezovalno za vse generacije in vse krajevne skupnosti, da uspešno razvijamo podobo in identiteto naše občine, da delujemo konstruktivno in sodelovalno, hkrati pa nam to nalaga posebno odgovornost za prihodnje delo. Z vizijo, ki sem si jo s svojo mlado in energično ekipo kandidatov za svetnike Liste naša občina Šmarje zastavil na tokratnih lokalnih volitvah, želim nadaljevati tudi v prihodnjem mandatu. Kandidati na moji listi zastopajo vse krajevne skupnosti in želijo z močnim zanosom prispevati k razvoju naše občine.

 

Lahko predstavite nekatere izmed vaših ključnih projektov, za katere si boste prizadevali z Listo naša občina Šmarje?

Prihodnost občine Šmarje pri Jelšah smo strnili v projekte, ki jih predstavljamo v nadaljevanju in se dotikajo urejene in varne cestne infrastrukture, enakomernega razvoja krajevnih skupnosti, skrbi za vse generacije, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, atraktivnega dogajanja v občini, turistične prepoznavnosti ter podpore gospodarstvu in kmetijstvu. Čaka nas izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Grobelno–Šentvid, kolesarske steze Grobelno–Šmarje, igrišče za odbojko na mivki Šentvid, obnova ceste Grobelce–Loka–Tinsko, in urejanje tamkajšnje ostale cestne infrastrukture. Pripravljamo se na projekt Urgentni center Mestinje, obnovo ceste Dolga Gora–Sladka Gora, obnovo stare šole v Lembergu, obnovo gasilsko-kulturnega doma Zibika, osvetlitev športnega igrišča Tinsko in izgradnja telovadnice na Kristan Vrhu. V Šmarju pri Jelšah bomo Jelšingradu po obnovi dali novo vsebino, nadaljevali z oživitvijo Stare šole, ob šmarskih ribnikih uredili park in širili poslovno cono pri Hoferju. Načrtujemo obnovo cestne infrastrukture v kraju in nadaljnje aktivnosti za izgradnjo notranje razbremenilne ceste, ki jo Šmarje nujno potrebuje. Naša želja in zaveza še vedno ostaja tudi bazen. Pa še bi lahko našteval.

 

Dela vam torej v prihodnjih štirih letih ne bo zmanjkalo. Kako pomemben pa bo pri vaših načrtih občinski svet oziroma njegova sestava?

Zagotovo je zelo pomembno, da ima župan pri svojem delu podporo svetnikov. Sam sem sestavil predvolilno koalicijo, ob tem pa se na volitve podajamo tudi z mojimi kandidati in kandidatkami za občinski svet, ki so zbrani na Listi naša občina Šmarje. Prihajajo iz vseh koncev naše občine, so dobro poznani, delovni in vizionarski, zato z njimi delim pogled na prihodnost naše občine. Upam, da bodo naši rezultati in načrti za prihodnje tudi dovolj dober razlog, da jih na letošnjih volitvah pod številko 6 podprejo tudi naše občanke in občani.

 

 

Naročnik: Lista naša občina Šmarje

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X