Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

To je ekipa Nove Slovenije: Verjamemo v Šmarje pri Jelšah 2022-2026

Kandidati za občinske svetnik NSi z županom Občine Šmarje pri Jelšah Matijo Čakšem

Živimo v svetu, ki se na nek način postavlja na novo z vseh vidikov – geostrateških, varnostnih, ekonomskih, političnih in številnih drugih. Zato je še toliko bolj pomembno, kdo vodi in zastopa našo občino in kakšne vrednote bodo prevladale v naši lokalni skupnosti in celotni družbi.

Člani Nove Slovenije smo se s svojim aktivnim in odgovornim delom v občinskem svetu, v svetih krajevnih skupnosti, v odborih in komisijah dokazali, da razvoj občine temelji samo na skupnem in timskem delu vseh, ki so vključeni v lokalno politiko. Še posebej smo ponosni, da Nova Slovenija – krščanski demokrati gradijo zaupanja vredno medgeneracijsko sodelovanje.

Tudi na letošnjih lokalnih volitvah za člane Občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti, se stranka Nova Slovenija – krščanski demokrati predstavlja z odličnimi kandidati in kandidatkami, ki imajo raznovrstna strokovna znanja in veščine, so vključeni v različne organizacije in društva v občini. Predvsem pa so ljudje, ki ostajajo varuhi naših tradicionalnih vrednot in načina življenja.

Aktivno, odločno, odgovorno in zavzeto naprej!

Skupaj z vašo podporo, dragi občani občine Šmarje pri Jelšah, bomo še naprej gradili prihodnost in ustvarjali pogoje za kakovostno delo in življenje, zato so kandidatke in kandidati Nove Slovenije – krščanski demokrati, prava izbira.

 

ŠTEVILKA 7    

VOLILNA ENOTA 1: ŠENTVID PRI GROBELNEM, SVETI ŠTEFAN

 1. KATJA KROPEC
 2. ANDREJ HORVAT
 3. LIDIJA MUŽERLIN
 4. KLEMEN GOLEŽ
 5.  BOJANA GOBEC

 

 

 

 

 

ŠTEVILKA 7, VOLILNA ENOTA 2: ŠMARJE PRI JELŠAH     

 1. BRANKO GOLEŽ
 2. MARJANA SKALE
 3. MARTIN STOKLAS
 4. NATALIJA HERIČ
 5. JERNEJ KOLAR
 6. MARTA ZIDAR
 7. MIHA SMOLE

 

ŠTEVILKA 7   

VOLILNA ENOTA 3: DOL – SPODNJE MESTINJE, KRISTAN VRH, LEMBERG, MESTINJE, SLADKA GORA, TINSKO, ZIBIKA                            

 1. MILOŠ BEVC
 2. KATJA VREŽE
 3. DAVID PLANINŠEK
 4. BRIGITA HERNAUS
 5. MARJAN PETAUER
 6. ŠPELA NOVAK
 7. JERNEJ VREŽE

 

Naše delo bo usmerjeno predvsem na pomembna razvojna področja:

OKOLJE, PROSTOR, CESTNA IN KOMUNALNA IN OSTALA INFRASTRUKTURA

 • razširitev optičnega omrežja do vseh gospodinjstev
 • izgradnja kolesarskih povezav
 • ureditev cest in varnih poti za šolarje
 • ureditev pločnikov v vseh krajevnih skupnostih
 • ureditev križišča Mestinje
 • nadaljnjo urejanje centralnih čistilnih naprav ter pomoč pri izgradnji samočistilnih naprav

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

 • ustvarjati v naših vrtcih in šolah čim boljše materialne pogoje za kvalitetno delo
 • krepitev sodelovanja med strokovni sodelavci in vodstvi šol ter vrtcev
 • pravočasno prepoznavati socialne in druge stiske otrok in mladih in primerno ukrepati

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

 • izgradnja nove večje športne dvorane za potrebe otrok centralne OŠ in vseh občanov
 • izgradnja kopališča
 • postavitev adrenalinskega parka
 • podpora pri gradnji športnih igrišč za različne dejavnosti otrok in mladih v vseh krajevnih skupnosti (nogometno igrišče z umetno travo, igrala za predšolske otroke, pump-truck steza …)

STANOVANJSKA IZGRADNJA

 • pospešeno delo na področju možnosti izgradnje stanovanj za družine
 • zavzemali se bomo za odkup zemljišč s strani občine in iskanje primernih investitorjev za gradnjo, s cenami, ki bodo mladim družinam dostopnejše

TURISTIČNA DEJAVNOST

 • graditi na prepoznavnosti in pestrosti ponudbe občine na področju turizma, športa in kulturnih dejavnosti

KMETIJSKA DEJAVNOST

 • podpora kmetijam za razvoj, še posebej tistim, kjer bo prišlo do menjave generacij gospodarjev, da bodo imeli podporo in vizijo – idejo kako naprej
 • pomoč malim samooskrbnim kmetijam
 • tvorno sodelovanje z društvi in ostalimi deležniki na področju kmetijstva
 • spodbujati posredno in neposredno prodajo na samih kmetijah (kmečka tržnica) in promoviranje le teh na spletni strani občine Šmarje pri Jelšah in Šmarskih novicah

DRUŠTVENA IN HUMANITARNA DEJAVNOST

 • vzpodbujanje delovanja društev in primerno sofinanciranje na vseh področjih
 • skrb za ranljive in socialno šibke in prepoznavanje stisk ter sodelovanje s Karitasi po župnijah, krajevnimi organizacijami RK, informirati o možnostih koriščenja vožnje preko projekta Prostofer, informiranje glede domske oskrbe in pomoči na domu

OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

 • zavzemanje za obnovo cerkvene kulturne dediščine (cerkve na Sladki Gori, sv. Barbare …)

*Naslovna fotografija: kandidati za občinske svetnike NSi z županom Občine Šmarje pri Jelšah Matijo Čakšem

Naročnik: Stranka NSi, občinski odbor Šmarje pri Jelšah