Sestave novih občinskih svetov občin Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

21. 11. 2022 15:48

Včerajšnje lokalne volitve na županskih položajih v občinah Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah niso prinesle sprememb. Drugače je seveda pri sestavi občinskih svetov, ki so se nekoliko premešali.

V Rogaški Slatini bo mag. Branko Kidrič nastopil osmi mandat, saj je na tokratnih županskih volitvah kot kandidat predlagateljice Nove Slovenije prejel 64 % glasov. Na volišča je sicer prišlo 42 % volilnih upravičencev, kar je desetino manj kot udeležba na državni ravni, ki je znašala 47 %. Protikandidata, Robert Reich in Albin Šrimpf, ki ista nastopila s podporo list občanov, sta prejela 26 % oz. 10 %.

V občinskem svetu je 20 mest. V novem sklicu so zastopani predstavniki 10 strank oz. list, v prejšnjem pa jih je bilo 9. Za polovico se je okrepila svetniška skupina SDS, velik osip pa je doživela SD, saj je ohranila tretjino mest. V prejšnjem sklicu je sodelovalo 8 žensk, tokrat pa jih je bilo izvoljenih 11.

Sestava Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina 2022-2026

Podčrtani so svetniki, ki so ohranili mandat

Slovenska demokratska straka – 6 mandatov (prej 4): mag. Bojan Pirš, Darja Prah, Janez Božak, Ivan Mijošek, Mateja Jagodič, Albert Šket.
Gibanje Svoboda – 3 mandati: Željko Katalenić, mag. Saša (Aleksandra) Krumpak, Ervin Polajžer.
Nova Slovenija – 3 mandati (prej 2): Zinka Kobula Kamenšek, mag. Leonida Došler, Anton Plevčak (prej nestrankarska lista).
Nestrankarska lista Srčno za Rogaško – 2 mandata: mag. Polonca Krobat, Robert Reich.
Socialni demokrati – 2 mandata (prej 6): mag. Andrejka Flucher, Terezija Tomić.
DeSUS – 1 mandat (prej 2): Marija Čakš.
Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino – 1 mandat: Alesandra Saša Popit.
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja – 1 mandat (prej 2): Sergeja Sotošek.
Slovenska ljudska stranka – 1 mandat: Martin Kidrič.

V prejšnjem sklicu sta bili prisotni stranka SMC in lista Antona Plevčaka.

§

V Rogatcu ostajajo z županom Martinom Mikoličem, ki občino vodi od leta 1994. Proti edinemu protikandidatu Frediju Ferčecu iz Socialnih demokratov je prejel 74 % glasov ob 53,5 % udeležbi. Ta je bila za dobro desetino višja kot na državni ravni.

V novem sklicu bo v občinskem svetu sodelovalo pet strank oz. list s skupno 12 svetniki oz. svetnicami. V sklicu, ki se poslavlja, je sodelovalo pet žensk, po novem pa bodo štiri. Kar tretjina svetnikov se je vanj uvrstila s preferenčnimi glasovi.

Sestava Občinskega sveta Občine Rogatec 2022-2026

Podčrtani so svetniki, ki so ohranili mandat

Nova Slovenija – 5 mandatov (prej 5): Velimir Novak, Tomaž Mikolič (preferenčni glasovi), Jolanda Pavlovič, Tomaž Plavčak, Slavko Pavlovič.
Lista za razvoj Rogatca – 2 mandata: Blaž Kramberger (preferenčni glasovi), Brigita Vodušek.
Slovenska demokratska stranka – 2 mandata (prej 3): Robert Antolič (preferenčni glasovi), Andrej Turk.
Socialni demokrati – 2 mandata (prej 3): Leon Rehar (preferenčni glasovi), Andreja Novak.
Oživimo Rogatec – 1 mandat: Anja Polajžer.

V občinskem svetu ni več liste Hrast, ki je imela en mandat.

§

V Šmarju pri Jelšah so bile županske volitve odločene vnaprej, saj je kandidiral samo aktualni župan Matija Čakš. Na volitve se je odzvalo 36,6 % upravičencev, kar je najnižje na območju Kozjanskega in Obsotelja in četrtino nižje od povprečja vseh slovenskih občin.

V občinskem svetu bo Čakš sodeloval s sedmimi listami oz. strankami oz. z 19 svetnicami oz. svetniki. Med njimi bo tudi nekdanji župan Stanislav Šket. Tokrat so bile izvoljene štiri ženske, pred štirimi leti pa jih je bilo pet. Sedem svetnikov je bilo izvoljenih s preferenčnimi glasovi, kar pomeni 37 %.

Sestava Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah 2022-2026

Podčrtani so svetniki, ki so ohranili mandat

Lista Jelša za razvoj – 4 mandati: Matjaž Štruklec, Janko Šket, Helena Romih, Gorazd Močnik (preferenčni glasovi).
Lista Naša občina Šmarje – 4 mandati (prej 3): Ivan Žaberl (prej SLS, preferenčni glasovi), Primož Pajk, Nataša Potočnik, Janez Lipnik (preferenčni glasovi).
Slovenska demokratska stranka – 4 mandati (prej 4): Jan Gajšek, Mirko Bevc (preferenčni glasovi), Uroš Operčkal (preferenčni glasovi), Miroslav Goručan.
Gibanje Svoboda – 3 mandati: Marjana Bračko (prej Lista Davida Stupice, preferenčni glasovi), Stanislav Šket (preferenčni glasovi), Peter Novak.
Nova Slovenija – 2 mandata (prej 1): Marjana Skale (preferenčni glasovi), Miloš Bevc.
Slovenska ljudska stranka – 1 mandat (prej 1): Dejan Povalej.
Socialni demokrati – 1 mandat (prej 1): Miran Koštomaj.

V prejšnjem sklicu je bila s štirimi svetniki močno zastopana Lista Janka Šketa, a so trije njeni predstavniki sedaj izvoljeni na Listi Jelša za razvoj. Lista Davida Stupice je bila zastopana s tremi svetniki. V OS ne več predstavnika DeSUS.

*vsi rezultati so neuradni

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X