Prvih šest mesecev projekta CRO-SI-SAFE

29. 11. 2022 17:56

V projektu „Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije – CRO-SI-SAFE“, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, so partnerji že zaključili s polovico predvidenega termina izvajanja projekta; ta naj bi bil zaključen do konca maja 2023.

Glavni cilj projekta je nadgradnja sodelovanja čezmejnih nujnih reševalnih služb z vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejnega sodelovanja CRO-SI-SAFE ekipe, z namenom nadgradnje delovanja civilne zaščite in povečanje odpornosti za nezgode in nesreče na območju Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije. Projekt neposredno prispeva h krepitvi čezmejnih zmogljivosti in zagotavljanju čezmejnih javnih storitev nujnih reševalnih služb, namenjenih zagotavljanju storitev na podeželju. Skupna vrednost projekta je 739.612,25 EUR in je delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 628.670,40 EUR. Projekt bo trajal 12 mesecev, in sicer v obdobju od 1. junija 2022 do 31. maja 2023.

Razvojna agencija Sotla v projektu sodeluje s tremi partnerji iz Slovenije in Hrvaške: Zagorsko razvojno agencijo, ki je vodilni partner projekta, Krapinsko-zagorsko županijo in Občino Rogatec.

Ob projektih partnerjih v aktivnostih sodeluje tudi osem pridruženih partnerjev, predstavnikov ključnih deležnikov na projektnem območju:

  • Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
  • Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
  • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska uprava Krapinsko-zagorska,
  • Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zlatar Bistrica,
  • Zdravstveni dom Celje,
  • Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,
  • Gasilska zveza Slovenije in
  • Razvojna agencija Savinjske regije.

Partnerji so v prvih šestih mesecih izvedbe projekta CRO-SI-SAFE izvedli že vrsto aktivnosti, med najpomembnejšimi sta dve izvedeni čezmejni demonstracijski, ena na Hrvaškem, v tovarni Predionica v Klanjcu in v prostorih bivše Steklarske šole v Rogaški Slatini. Obe vaji sta povezali predstavnike nujnih reševalnih služb z obeh strani projektnega območja, s ključnim ciljem izboljšanja sodelovanja in preizkušanjem protokola ter posledično dviga znanj in veščin vključenih deležnikov.


Čezmejna demonstracijska vaja v Rogaški Slatini

Na hrvaški strani izvajanja projekta je bila v Zaboku izvedena predstavitev nujnih služb, na slovenski strani jo predvidevajo v pomladnih mesecih naslednjega leta.

Prikaz nujnih služb v Zaboku

Z namenom zagotavljanja zadostne količine specifične opreme za potrebe nujnih intervencij ob množičnih nesrečah, se v projektu nabavljajo kompleti opreme za pravočasno ukrepanje reševalcev. Občina Rogatec za nujne intervencije nabavlja terensko vozilo za reševanje in delovno ploščad, hkrati pa predvideva tudi ureditev interaktivne doživljajske sobe, kjer bo za obiskovalce zagotovljena simulacija ukrepanja ob množičnih nesrečah. Krapinsko-zagorska županija predvideva nakup specializirane in informacijske opreme za potrebe intervencij za Društvo Rdečega križa KZŽ, Zavod za urgentno medicino KZŽ, Gasilsko skupnost KZŽ in HGSS – Postaja Zlatar Bistrica. Tako se med drugim predvideva nakup: naprave za radijsko zvezo, hidravličnih orodij, stabilizacijska orodja, ekspanderji, karabini, medicinska nosila, kisikove jeklenke, agregati, prenosne naprave, šotori in druga pripadajoča oprema. Za hitrejše in bolj učinkovite intervencije se predvideva tudi predelava enega izmed interventnih vozil, ki bo postalo popolnoma opremljeno komunikacijsko vozilo za množične nesreče.

Prejšnji teden so partnerji izvedli prvo študijsko potovanje v Primorsko-goransko županijo, do konca leta pa je predvidena še izvedba ture v Avstrijo, kjer je predviden ogled urgentne reševalne službe in primerov dobrih praks z namen izmenjave izkušenj in veščin v nujnih intervencijah. V okviru projekta je predvideno specializirano usposabljanje za delavce nujne medicinske pomoči, med katerimi izstopa tečaj MRMI v Novem mestu, ki bo izveden v mesecu januarju. Pomemben del projekta je tudi priprava skupne dvojezične (SI-HR) študije o vzpostavitvi ekipe CRO-SI-SAFE, ki vključuje analizo potreb končnih uporabnikov, analizo obstoječega stanja infrastrukture in storitev, študija o sodelovanju čezmejnih deležnikov, predlog modela upravljanja z opredeljenim predlogom protokolov in čezmejnih postopkov. Vse našteto bo bistveno olajšalo posredovanje v primeru velikih nesreč na čezmejnem območju.

Študijska tura v Primosko-goranski županiji, Hrvaška.

Projekt kot pomemben vidik izpostavlja tudi preventivo, tako je predvidena izdaja izobraževalnih tiskovin, namenjenih otrokom, izdelani bodo animirani video posnetki s kratkimi navodili, kako ravnati ob določenih množičnih nesrečah (teme: požar, potres, plaz, poplava, pandemija, jedrska nesreča), pripravlja se tečaj prve pomoči in tekmovanje za osnovnošolce in številne druge izobraževalne dejavnosti …

 

Pridružite se nam v prihajajočih projektnih aktivnostih. Da boste lahko spremljali vse aktualne aktivnosti in se tudi sami vključili vanje, spremljate spletno stran projekta (povezava: http://cro-si-safe.eu/).

 

 

Objavo članka je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za vsebino članka je odgovorna Razvojna agencija Sotla.

Objava prispevka projekta CRO-SI SAFE.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X