Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Najvišje plače na Kozjanskem in Obsotelju prejemajo v občini Bistrica ob Sotli. Kakšne so plače v drugih občinah?


Življenje prebivalcev posamezne občine je odvisno od mnogih dejavnikov. Eden izmed teh, ki pa ga prebivalci čutijo najbolj neposredno, je višina plač. Te se razlikujejo od občine do občine.

Podatki lanskega leta kažejo, da so najvišje povprečne plače prejemali v podravski občini Podlehnik, najnižje pa v prekmurski občini Gornji Petrovci. Na območju Kozjanskega in Obsotelja so najvišje plače prejemali v občini Bistrice ob Sotli, najnižje pa v občini Podčetrtek.

Povprečna mesečna bruto plača je lani v Sloveniji znašala 1969,59 evra, kar v neto znesku v povprečju nanese 1270,30 evra.

Na lokalnih volitvah volivci svoj oddan glas, bolj kot na politične preference, ponavadi vežejo na kvaliteto življenja, ki jim ga nudi domače okolje, ter razvojno perspektivo občine. Nekatere tako prepriča stanje infrastrukture v občini, druge finančno stanje občine (zadolženost in rezultati poslovanja zadnjih let), spet tretje stanje gospodarstva v občini. Moč slednjega je sicer odvisna od mnogih dejavnikov, v življenju slehernika pa se najbolj odraža v višini plače, ki mu je ponujena ob zaposlitvi v lokalnem podjetju.

Pri tem gre seveda upoštevati, da višina nominalnega zneska plače v posamezni občini ni nujno tudi premo sorazmerno povezana s stopnjo življenjskega standarda v tej občini. Na realno vrednost plače namreč prav tako vplivajo različni dejavniki. Med drugim naprimer cene občinskih storitev (cene vrtca, ogrevanja, komunalnih storitev, najemnin,…), pa tudi cene ostalih življenjskih stroškov, ki vsak mesec zahtevajo del proračuna gospodinjstva. Povedano na kratko, življenje v nekaterih občinah je dražje kot v drugih.

Kakšne povprečne plače prejemajo v občinah Kozjanskega in Obsotelja?

Izvzemši zgoraj našteto, smo se ozrli zgolj po višini povprečnih plač, ki jih izplačujejo podjetja v posameznih občinah. Lanski podatki kažejo, da so med občinami Kozjanskega in Obsotelja nadpovprečne plače dosegajo le v občini Bistrica ob Sotli. Najnižje povprečne plače med osmimi občinami Kozjanskega in Obsotelja pa so lani prejemali v občini Podčetrtek.

Zaposleni v občini Bistrica ob Solti so tako lani v povprečju prejemali 2072 evrov mesečne bruto plače oz. 1330 evrov mesečne neto plače. Sledijo občina Šmarje pri Jelšah s povprečno mesečno bruto plačo 1843 evrov oz. 1206 evrov neto, Dobje s povprečno mesečno bruto plačo 1837 evrov oz. 1204 evrov neto, Šentjur s povprečno mesečno bruto plačo 1657 evrov oz. 1094 evrov neto, Rogaška Slatina s povprečno mesečno bruto plačo 1610 evrov oz. 1058 evrov neto, Rogatec s povprečno mesečno bruto plačo 1596 evrov oz. 1052 evrov neto, Kozje s povprečno mesečno bruto plačo 1558 evrov oz. 1030 evrov neto in Podčetrtek s povprečno mesečno bruto plačo 1488 evrov oz. 984 evrov neto.

Povprečna mesečna bruto plača je v Sloveniji lani znašala 1970 evrov, kar v neto znesku v povprečju nanese 1270 evrov. Nad slovenskim povprečjem med občinami Kozjanskega in Obsotelja je torej le občina Bistrica ob Sotli.

Najvišje povprečne plače v Sloveniji sicer prejemajo zaposleni v občini Podlehnik (2407 evrov bruto oz. 1529 evrov neto), najnižje povprečne plače pa prejemajo zaposleni v občini Gornji Petrovci (1318 evrov bruto oz. 887 evrov neto).

Na povprečno višino plače lahko v manjših občinah vplivajo že posamezni večji zaposlovalci, prav tako tudi število in starostna struktura prebivalstva (delovno aktivni, brezposelni, upokojeni, šolajoči se,…).

*v polju ‘išči’ preverite, kakšna je plača v vaši občini

B.S., vir podatkov: SURS