Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Vrtec Šmarje prejel najvišje priznanje Agencije za varnost prometa


Na zadnji avgustovski dan so JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah obiskali člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah (SPV) in zaposlenim izročili svečano listino Agencije za varnost prometa za dolgoletno, prizadevno in uspešno delo na področju prometne varnosti.

Že več let JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah zelo zgledno in vzorno, predvsem pa zelo aktivno, sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah.

“Vsako leto ob začetku novega šolskega leta v vrtcu, skupaj s člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah, Policijsko postajo Šmarje pri Jelšah, ZŠAM in prostovoljci, izvedemo akcijo »Začetek šolskega – vrtčevskega leta – Varna pot v vrtec«. Akcija poteka praviloma ves mesec september z najrazličnejšimi aktivnostmi. Predvsem je naloga zaposlenih, članov SPV-ja in drugih udeležencev akcije ozaveščati starše in otroke ter druge udeležence v prometu pri varnem prečkanju ceste in usmerjanju voznikov pri parkiranju. Hkrati vsako leto poteka tudi akcija »Varnostni pas« v kateri se preverja in beleži pripetost voznikov in otrok, ki se pripeljejo z vozilom do vrtca ter se preverja pravilna uporaba otroških avtomobilskih sedežev,” pove ravnateljica vrtca Jelka Kitak.

Člani SPV s policistom PP Šmarje pri Jelšah, Krstom Krivokapičem, vsako leto vsem otrokom pred vstopom v šolo po vseh enotah in dislociranih oddelkih razdelijo rumene rutice ter odsevnike za boljšo vidnost v prometu. V okviru zgoraj omenjenih in drugih akcij, projektov in dogodkov, ki jih organizirajo skupaj, potekajo številni pogovori in vzgoja ter izobraževanje za izvajanje prometne osveščenosti in preventive v cestnem prometu. Med projekti, ki so način življenja vrtca, sta tudi Pasavček in Ciciban v prometu.

Projekt Pasavček

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

“V sodelovanju z občinskim SPV-jem organiziramo in realiziramo aktivnosti tega projekta. Ker se nam zdi zelo pomembno, da se otroci in njihovi starši vozijo varno, se je v izvajanje projekta vključilo veliko skupin. Prav tako pa je zelo pomembno, da otroke vzgajamo tako, da bodo znali varno in razumno sodelovati v prometu najprej kot pešci, kasneje pa še kot kolesarji, motoristi … Izkušnje so pokazale, da lahko preko otrok vplivamo tudi na starše in s tem pripomoremo k večji ozaveščenosti pri uporabi varnostnih pasov in posledično varne vožnje,” razloži Kitakova.

Projekt Cicicban v prometu

Vse skupine v vrtcu se seznanjajo s pravilnim vedenjem v prometu, s pravilnim prečkanjem ceste, … Starejše skupine na sprehodih zelo dosledno uporabljajo rumene rutice, spoznavajo različne vrste prometa, si izdelujejo razne prometne znake, imajo številne aktivnosti na temo promet. Vsako leto skupine otrok člani SPV-ja obiščejo skupaj s policistom, kjer predstavijo pravila varnosti v prometu. Svet za preventivo in vzgojo z vrtcem sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje na ravni celotne lokalne skupnosti, izvajajo dodatna izobraževanje ter obveščanje udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje maksimalne prometne varnosti.

“Med pomembnejšimi odmevnimi prireditvami vrtca je zagotovo Dan odprtih vrat – ogled intervencijskih vozil, pogovori, vzgoja in izobraževanja otrok s pomočjo predstavnikov, nosilcev poklicnih ali prostovoljnih služb. Prireditev se odvija v prvem tednu oktobra v okviru Tedna otroka, kamor za varnost priskočijo na pomoč tudi člani SPV-ja ter prostovoljci. V sodelovanju z SPV-jem ter ostalimi v lokalni skupnosti, smo realizirali težko dostopno pot do VDC-ja. Tako smo skupaj ocenjevali stanje varnosti v cestnem prometu pred območjem vrtca in izvedli ustrezno rešitev za omenjen dostop (intervencijska pot mimo vrtca),” dodaja ravnateljica Kitak.

SPV z vrtcem sodeluje tudi pri organizaciji, predvsem pri varnem spremljanju otrok na razne ekskurzije z vlakom ali avtobusom.

“Najvišje priznanje Agencije za varnost prometa je svečana listina AVP, ki podeljuje posameznikom in organizacijam za izredni prispevek za večjo varnost v prometu in posameznikom za življenjsko delo na področju prometne preventive. V letošnjem letu je bila svečana listina podeljena vrtcu Šmarje pri Jelšah. V predlogu za podelitev listine je utemeljeno sledeče, da vrtec Šmarje pri Jelšah izjemno prispeva za večjo varnost v prometu na področju prometne preventive. V Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah so vsakoletno vključene skupine otrok v projekt Pasavček, katerega nosilec je Javna agencija RS za varnost prometa. Skozi aktivno sodelovanje v projektu, so tako otroci in preko njih tudi njihovi starši, deležni spodbujanja pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Prva preventivna aktivnost po vsebini pa je projekt Ciciban v prometu, v katerem sodelujejo otroci vseh skupin Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah. Otroci v vseh oddelkih se ob drugih rednih aktivnostih srečujejo s področjem prometa in varnosti v prometu. Strokovni delavci skozi leta otroke seznanjate z varnostjo na temo promet in ga vključujete v vzgojno delo na različne načine. Največji poudarek dajemo otrokom pred vstopom v šolo, ki jih opremimo z rumenimi ruticami in jih tako navajamo na uporabo le teh ob vstopu v osnovno šolo. Otroci so preko načrtnega dela in osveščanja opolnomočeni za vstop v osnovno šolo, z dopolnjenimi osmimi leti pa za samostojno udeležbo v cestnem prometu kot pešci. Skozi vse aktivnosti so otroci osveščali svoje starše, predvsem pri dosledni uporabi varnostnih pasov in odsevnih teles.

Učinek preventivnih aktivnosti na kratek rok ni izmerljiv z enostavnimi merili, kljub temu pa statistični podatki za daljše obdobje kažejo, da se na območju Šmarja pri Jelšah zgodi zelo malo prometnih nesreč v katerih so udeleženci otroci, kadar pa so udeleženi v prometni nesreči, pa so navadno potniki v vozilih odraslih.

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah ste tako skozi dolgoletno tradicijo na področju prometne preventive prispevali izreden prispevek za večjo varnost v prometu. Čestitamo!” so bile besede, ki jih je zaposlenim v šmarske vrtcu namenil predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Franc Eisenkoler.

Zaposleni vrtca Šmarje so na prejeto listino izjemno ponosni in hvaležni Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da so jih predlagali na državni ravni. “Brez njihovega predloga in seveda brez izjemnega dela vseh vpletenih, ki kakorkoli na kakršen koli način prispevamo k dvigu kvalitetnega življenja družin v lokalni skupnosti, ne bi bilo. Hvala Vsem,” zaključi Jelka Kitak.

foto: Vrtec Šmarje pri Jelšah