Nadaljevanje izvedbe obsežnih protipoplavnih ukrepov na območju Šentjurja

3. 9. 2022 6:00

Naslednji teden bo v Šentjurju podpisana pogodba za projektiranje vodnogospodarskih ukrepov Šentjur v fazi D in E, Pogodba bo osnova za nadaljevanje izvedbe obsežnih protipoplavnih ukrepov, za katere si šentjurska občina prizadeva in jih postopoma izvaja že več kot desetletje.

Občina Šentjur je na podlagi sklenjenega sporazuma z Direkcijo RS za vode (DRSV) o skupni izvedbi investicije »Protipoplavni ukrepi Šentjur, faza D, E, F in G« pristopila k izvedbi javnih naročil za izdelavo projektnih dokumentacij za načrtovane vodnogospodarske ureditve. Na podlagi že izvedenih javnih naročil se tako sklepata pogodbi za izdelavo projektnih dokumentacij ter pridobitev gradbenih dovoljenj za izgradnjo suhega zadrževalnika visokih voda Črnolica (faza D) in suhega zadrževalnika Lokarje na Pešnici (faza F).

Občina Šentjur in DRSV že vrsto let uspešno sodelujeta pri izvedbi protipoplavnih ukrepov, rezultat sodelovanja pa je niz izvedenih projektov, tokratni sporazum pa predstavlja okvir za izvedbo še preostalih ključnih ureditev. Izgradnja suhega zadrževalnika Črnolica s prostornino približno 650.000 kubičnih metrov ter suhega zadrževalnika Lokarje s prostornino približno 660.000 kubičnih metrov bosta pomembno vplivala za zmanjšanje visokih voda in s tem povečanje poplavne varnosti širšega območja mesta Šentjur. Pozitiven vpliv zadrževanja visokih vod Voglajne in Pešnice bo segal tudi na dolvodna območja pomembnega vpliva poplav Celja, Laško in Rimske Toplice. Za obe investiciji, ki sta predmet projektiranj in sporazuma z DRSV, ima občina že dlje časa sprejet občinski podrobni prostorski načrt.

Načrtovana projekta sta uvrščena v Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti ter namenjena za izvedbo znotraj slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju »Zeleni prehod: Čisto in varno okolje (C1 K3) – krepitev preventive za dvig poplavne varnosti«, ki se bo financiral s sredstvi evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

foto: Občina Šentjur

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X