Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Medobčinski inšpektorat opozarja. Zaradi zaraščenosti ob javnih cestah vas lahko doleti tudi globa


Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je izdalo opozorilo zaradi vse večjega števila neprimerne zasaditve in razraščenost dreves ob javnih cestah. Predpisi za lastnike predpisuje tudi globo v višini 1.000, oz. 500 evrov.

Kot so sporočili z inšpektorata, redarji in inšpektorji v zadnjem obdobju zaznavajo vse več primerov neprimerne zasaditve in razraščenost dreves ob javnih cestah, tako v naseljih kot zunaj njih. Rastje in veje dreves zmanjšujejo preglednost in ovirajo razna vozila pri vožnji. Zaradi tega je poleg oviranja vozil in slabe volje voznikov ogrožena tudi varnost prometa.

Ob tem izpostavljajo določila zakona, ki določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter na notranjih straneh cestnih krivin, oz. ovinkov ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka. Prav tako omenjeni zakon in odloki o občinskih cestah določajo, da je na cestnem svetu prepovedno zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine. Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste pa so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste. Tako lahko upravljavec cest zasaditev žive meje ali dreves na zemljišču v zasebni lasti, ča obstajajo utemeljeni razlogi, tudi prepove.

Lastnike lahko doleti globa med 500 in 1000 evri

Na inšpektoratu ob tem poudarjajo, da imajo upravljavci in vzdrževalci cest pravico in dolžnost, da v skladu s pravilniki vzdržujejo vegetacijo na brežinah in bermah, prav tako pa se na površinah, ki so sestavni del ceste, vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve. Izvajalec vzdrževanja cest vzdržuje tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.

Ker imajo občani ob cestah pogosto razne zasaditve, na inšpektoratu in redarstvu opozarjajo, da so si lastniki nepremičnin dolžni svojo vegetacijo redno vzdrževati. V kolikor tega ne bodo izvajali bodo občine in izvajalci rednega vzdrževanja cest izvajali aktivnosti za zagotovitve zakonitega in varnega stanja. Inšpektorji in redarji bodo v bodoče nadzirali stanje vegetacije in bodo v primerih zaznanih kršitev zoper lastnike ustrezno ukrepali. Predpisi za lastnike predpisuje tudi globo v višini 1.000 oz. 500 evrov.

foto: pixabay