Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občine zbirajo vloge oškodovancev, ki so zaradi suše utrpeli škodo na kmetijskih kulturah


Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, začenjajo Občine Kozje, Bistrica ob Sotli in Rogaška Slatina z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih kulturah zaradi posledic suše v letu 2022.

Občina Kozje: Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na Obrazcu št. 2 na upravo Občine Kozje v času uradnih ur, in sicer do vključno 23. 9. 2022 do 13. ure. Obrazec se nahaja v priponki, lahko pa ga dvignete tudi na upravi Občine Kozje. Več tukaj

Občina Rogaška Slatina: Čitljivo izpolnjeno in dvakrat podpisano prijavo oškodovanci v času uradnih ur dostavijo na sedež Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, do vključno petka, 16. septembra 2022. Več tukaj

Občina Bistrica ob Sotli: Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na obrazcu št. 2 v sprejemno pisarno Občine Bistrica ob Sotli v času uradnih ur in sicer do vključno 23. 9. 2022 do 13.00 ure. Obrazec se nahaja v priponki, lahko pa ga dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Bistrice ob Sotli. Več tukaj

Občina Rogatec: Čitljivo izpolnjeno in dvakrat podpisano prijavo, vključno s prilogami, oškodovanci v času uradnih ur dostavijo na sedež Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, do vključno petka, 23. septembra 2022. Več tukaj

Občina Podčetrtek: Oškodovanci dostavijo čitljivo izpolnjene vloge z vsemi obveznimi prilogami na sedež Občine Podčetrtek, in sicer do vključno petka, 23. septembra 2022. Podrobnejša navodila bodo na voljo tukaj

Občina Šentjur: Čitljivo izpolnjeno in dvakrat podpisano prijavo oškodovanci v času uradnih ur dostavijo na sedež Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur do vključno srede, 14. septembra 2022. Več tukaj

Občina Šmarje pri Jelšah: Rok za oddajo vloge je najkasneje do četrtka, 15. septembra 2022. Pogoji in obrazci so objavljeni tukaj

Občina Dobje: Izpolnjene in podpisane vloge je potrebno oddati na Občino Dobje v času uradnih ur oz. poslati priporočeno na naslov Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini najkasneje do petka, 23. 9. 2022 do 12.00 ure. Več tukaj

Po prejemu vlog bo občinska komisija opravila terenske oglede in do roka posredovala informacije državnim institucijam.

Obrazec mora biti podpisan in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2 pri nosilcu pripišite tudi vašo telefonsko številko.

Datoteko z vsemi dokumenti si lahko prenesete TUKAJ (klik)