Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Rogaški Slatini se začenja gradnja novega odseka kolesarske steze


rogaska slatina grb

Občina Rogaška Slatina je že pred časom pristopila h gradnji kolesarske povezave »DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik«. V sklopu tega odseka kolesarske povezave pa v naslednjem tednu pričenja z deli ob državni cesti. Najprej na odseku 5, to je povezava med DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik v izgradnji, od avtohiše Strašek do križišča v Podplatu. Dela bo izvajal izvajalec Voc Celje d.o.o..

Kot ob tem sporočajo z Občine Rogaška Slatina, bodo lastnike zemljišč, ki so za izgradnjo kolesarske povezave ustanovili služnosti v javno korist, o terminskem planu izgradnje obveščali v skladu z napredovanjem del na posameznih odsekih, širšo javnost pa o predvidenih terminih delnih zapor državne ceste.

Ministrstvo za infrastrukturo je pred tem že potrdilo podporo gradnji kolesarske povezave Šentjur – Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina – Rogatec po odsekih Šentjur – Grobelno, Šmarje – Belo – Mestinje – Podplat, Tekačevo – Podplat – Zg. Gabernik, Brezovec – Rogatec – Muzej na prostem Rogatec.

Gre za projekt trajnostne mobilnosti, ki bo uporabnikom omogočal varno kolesarjenje ob državni cesti. Kolesarska povezava je razdeljena na 4 odseke, in sicer odsek Šentjur – Grobelno z dolžino 3.078 m, odsek Šmarje – Belo – Mestinje – Podplat dolžine 2.378 m, odsek Tekačevo – Podplat – Gabernik dolžine 3.581 m, odsek Brezovec – Rogatec – Muzej na prostem dolžine 7.003 m. V sklopu projekta bodo zgrajene nove kolesarske površine, tam kjer to ni mogoče ali pa ni ekonomično bodo potekale na vozišču obstoječih, manj prometnih cest. Območje bo ustrezno označeno s prometno signalizacijo. Na odsekih je predvidena dvostranska enosmerna površina ali dvosmerna kolesarska steza ob obstoječem cestišču na nekategoriziranih poteh ali kot novogradnja. Pot bo služila tudi kot dovoz do posameznih stanovanjskih objektov in kmetijskih površin pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste. Na odsekih z večjim nagibom nivelete so predvidena počivališča.