Občinska združenja vladi predlagajo, da se v povprečninah znova upošteva inflacija

30. 8. 2022 6:15

Prejšnji teden je Skupnost občin Slovenije (SOS), katere podpredsednik je župan Podčetrtka Peter Misja, v Podčetrtku organizirala srečanje vseh treh občinskih združenj. Tema posveta so bili številni izzivi, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti, predvsem pa vsesplošna draginja, ki se čuti tudi pri upravljanju slovenskih občin.

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v Podčetrtku organizirala posvet, na katerem sta sodelovali tudi ostali dve občinski združenji, Združenje občin Slovenije (ZOS) in Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS). Glavna tema posveta je bila draginja, ki je udarila na vse družbene segmente. Združenja so na posvetu prišla tudi do nekaterih rešitev in predlogov, ki so jih posredovali Vladi Republike Slovenije.

Kakšni predlogi bodo romali na vlado?

Kot so nam pojasnili na SOS-u je bil sestanek vseh treh združenj občin namenjen uskladitvi pogajalskih izhodišč za pogajanja o višini povprečnine v naslednjih dveh letih. »V preteklosti je izračun vsakoletne povprečnine vključeval tudi letno stopnjo inflacije. Navkljub nasprotovanju združenj je bila letna stopnja inflacije izločena iz sistema izračuna povprečnine. Če v preteklih letih zaradi nizke stopnje inflacije to dejstvo ni imelo posebej velikega vpliva na višino prejetih sredstev za občine, pa so zdajšnje razmere takšne, da je formulo nujno potrebno ponovno dopolniti z vsakoletno stopnjo inflacije. Zato predlagamo, da se v ZIPRS za 2023 in 2024 doda člen, ki določa, da se vsakoletna višina povprečnine poveča za znesek medletne inflacije ter ocenjene inflacije po podatkih UMAR,« je končno stališče, ki so ga glede vsesplošne draginje, v navezavi na financiranje lokalnih skupnosti, zavzele Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Predlagajo, da se povprečnina za leto 2023 določi v višini 776,4 evra na prebivalca in za leto 2024 v višini 783,03 evra. Želijo si tudi dviga povprečnine za letošnje leto, in sicer s sedanjih 645 evrov na 736,66 evra. Predlog so posredovali na Vlado RS.

foto: Občina Podčetrtek

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X