Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Šentjurju bodo obnavljali protokolarni objekt Ipavčeva hiša


Med Občino Šentjur in izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba o obnovi kletnih prostorov v stavbah Ulica skladateljev Ipavcev 26-27.

Gre za protokolarni objekt Ipavčeva hiša, ki je obenem tudi muzej, z več prikazi in zbranim gradivom o rodbini Ipavec, drži pa se sosednje stavbe, kjer imajo prostore Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur ter društvo radioamaterjev.

Kletni prostori nudijo nov potencial, vendar so potrebni temeljite prenove. Cilj del in aktivnosti je, da se Zgornji trg naredi še bolj zanimiv za domačine in obiskovalce, pri čemer se bodo preteklost, sedanjost in prihodnost prepletale s pomočjo sodobne tehnologije.

Kaj se bo delalo?

V kletni etaži objekta Ipavčeva 26 se bodo tako uredili multimedijski prostor in sanitarije, ki ju bo povezoval nov prehod, izvedel se bo dvigalni jašek. V kletnih prostorih se bo v celoti izvedel nov talni sestav ter zgradile armirano betonske stopnice iz kleti v pritličje. Preuredile se bodo tudi potrebne instalacije.

Z ureditvijo  kletne etaže v objektu Ipavčeva 26 in 27 v Zgornjem trgu v Šentjurju želi občina vzpostaviti pogoje za oblikovanje dodatne turistične ponudbe, ki bo omogočala inovativen pristop k interpretaciji kulturne in naravne dediščine območja. Z vzpostavitvijo prostora in oblikovanjem novih turističnih produktov naj bi bili ustvarjeni pogoji za novo delovno mesto, hkrati pa napovedujejo, da bodo tako prostor kot turistični produkti prilagojeni različnim ciljnim skupinam – mladim, starejšim in invalidom.

Kletni prostori naj bi tako novo podobo dobili do konca letošnjega leta.

Za projekt so pridobljena sofinancerska sredstva. Občina Šentjur se je s to investicijo uspešno prijavila na Javni poziv LAS »od Pohorja do Bohorja« za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in pridobila sofinanciranje investicije v višini 50.000,00 EUR, preostali del do predračunske vrednosti projekta pa bo zagotovila občina iz proračuna.

foto: Občina Šentjur