Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Rogaški Slatini z nadgrajeno čistilno napravo do sodobnejšega čiščenja odpadnih voda


Nadgradnja čistilne naprave v Rogaški Slatini je končana, opravljen je bil tehnični prevzem objekta, trenutno pa se že izvaja poskusno obratovanje le te. Slavnostno predajo objekta svojemu namenu je opravil župan mag. Branko Kidrič skupaj z državnim sekretarjem na Ministrstvu za okolje in prostor mag. Matejem Skočirjem.

Ob slavnostni predaji je župan na kratko predstavil novo pridobitev ter njeno pomembnost za lokalno okolje, ob tem pa se je prav tako dotaknil ostalih velikih projektov, ki so trenutno v izgradnji na območju občine. Projekt nadgradnje čistilne naprave je del celovitega projekta “Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina” v okviru katerega je bila zgrajena tudi kanalizacija v naselju Prnek. Celoviti projekt je bil uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske regije in upravičen do sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna v deležu 66% upravičenih stroškov. To znese 970.000 evrov, preostanek do celotne vrednosti projekta, ki znaša 1.300.000 evrov, pa je iz lastnih sredstev zagotovila občina.

Z nadgradnjo se je kapaciteta čistilne naprave z 9000 populacijskih enot povečala za dodatnih 3500 populacijskih enot, v ta namen je bil zgrajen četrti bazen za zaporedno biološko čiščenje z volumnom 180 kubičnih metrov. Postopek čiščenja odpadnih voda se prične z mehanskim delom čiščenja na grabljah in v ozračenem peskolovu ter nadaljuje z biološkim čiščenjem v ozračevalnih bioloških bazenih. Glavni del posodobitve pa se nanaša na ureditev sistema dehidracije odpadnega blata, kar je ključno za zmanjšanje obsega odpadnega materiala, postopek dehidracije pa se je do sedaj izvajal z najeto mobilno dehidracijsko napravo. V okviru projekta pa je bil za bazeni za čiščenje zgrajen nov objekt, v katerem deluje celotna dehidracijska linija novega sistema v popolnoma avtomatskem režimu.

Prenova čistilne naprave eden izmed mnogih okoljskih projektov, sofinanciranih s strani države

S posodobljeno in razširjeno čistilno napravo je občina pridobila objekt, ki dolgoročno zagotavlja učinkovito čiščenje odpadnih voda v skladu z najsodobnejšo tehnologijo in omogoča priklop dodatnim gospodinjstvom. Urejen in sodoben sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda je namreč vitalnega pomena za zagotavljanje neoporečnih vodnih virov in varovanja okolja, kar je še zlasti pomembno v obdobju pomanjkanja padavin in suše. Tekom svojega govora je mag. Matej Skočir poudaril, da je projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v Rogaški Slatini eden izmed 56 okoljskih projektov, ki so sofinancirani iz Dogovora za razvoj regij tekoče finančne perspektive Evropske kohezijske politike v Sloveniji. Njihova skupna vrednost je 296 milijonov evrov, od tega je 175 milijonov evrov evropskih sredstev.

Oglejte si fotografije iz dogodka: