Sprejet regionalni razvojni program savinjske regije 2021-2027

1. 7. 2022 9:47

Na redni seji Sveta Savinjske regije in Razvojnega sveta Savinjske regije, ki je prejšnji teden potekala v Velenju, so člani sprejeli Regionalni razvojni program Savinjske regije 2021-2027.

Na sejah sta zasedala Svet Savinjske regije, ki ga sestavljajo županje in župani vseh 31 občin v Savinjski regiji ter Razvojni svet Savinjske regije, ki ga sestavljajo županje in župani, predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij ter območno razvojnih partnerstev.

Regionalni razvojni program Savinjske regije (RRP) 2021–2027 je ključni razvojni dokument regije in opredeljuje prednosti Savinjske razvojne regije, določa njene razvojne prioritete in projekte. Pripravljen je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Programom priprave RRP 2021–2027 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih.

Predsednik Sveta in Razvojnega sveta Savinjske regije, mag. Branko Kidrič, je povedal: »Dokument, ki smo ga danes prejeli je zajeten in ambiciozen, vendar pa je pogled s strani občin takšen, da je potrebno imeti projekte, s katerimi se želimo prijaviti na različne razpise, identificirane v RRP 2021-2027, zato tudi tako velik nabor projektov. Verjamem, da se jih bo uspela večina realizirati, če ne v finančni perspektivi 2021-2027, pa v bližnji prihodnosti.« V nadaljevanju je izpostavil veliko vlogo vsem akterjem, predvsem direktorice razvojne agencije RASR, d.o.o., Ive Zorenč z njenimi sodelavkami in sodelavci, ki so v zadnjih štirih letih pripravljali RRP 2021-2027 ter pomembno vlogo območnih razvojnih agencij in odborov razvojnega sveta v katerega so vključeni predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij.

Mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave Mestne občine Velenje, je o delu RRP 2021-2027, ki se nanaša na SAŠA regijo povedal: »Postavili smo temelje za bodoče prestrukturiranje SAŠA regije, saj je v RRP 2021-2027 šesti cilj Pravični prehod premogovne regije SAŠA. V teh dneh se sprejema tudi območni razvojni načrt s katerim bodo konkretni projekti opredeljeni. Načrt se usklajuje z ministrstvi in Evropsko komisijo. Za prestrukturiranje imamo na razpolago 170 milijonov evrov, ki so porazdeljeni po panogah, saj bo del sredstev namenjen izobraževanju, del sredstev gospodarstvu in del sredstev javnim podjetjem za izboljšanje kakovosti življenja v naši dolini.«

»Danes smo potrdili ključen strateški dokument za načrtovanje razvoja regije. V njem je več kot 1.230 projektnih predlogov s skupno vrednostjo nekaj več kot 4 milijarde evrov. Nekateri projekti bodo tako del Dogovora za razvoj regije, drugi bodo del mehanizma celostnih teritorialnih naložb, večino projektov pa se bo financiralo preko razpisov. RRP  2021-2027 daje ministrstvom pregled naših potreb v Savinjski regiji, skladno s predpisanimi cilji Evropske komisije,« pa je po seji povedala Iva Zorenč, direktorica RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. ter dodala: »RRP 2021-2027 sledi viziji regije, ki pravi: Zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija.«

Na sejah je bil prisoten Dr. Robert Drobnič, vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je podal informacijo glede odziva ministrstev na RRP 2021–2027 ter povedal, da je v aprilu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo pozitivno mnenje na dokument Savinjske regije.

Kaj je regionalni razvojni program savinjske regije 2021-2027

RRP je temeljni strateški in programski dokument na ravni savinjske regije z 31 občinami, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji.

Skladno z mrežno organiziranostjo v Savinjski regiji so sestavni del in priloga Regionalnemu razvojnemu programu Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027 tudi naslednji območni razvojni programi: Območni razvojni program Pohorje Dravinja za obdobje 2021 – 2027, Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega za obdobje 2021 -2027, Območni razvojni program Osrednje Celjsko za obdobje 2021 – 2027, Območni razvojni program Savinjsko Šaleške regije za obdobje 2021 – 2027 in Območni razvojni program Savinjsko Šaleške regije za obdobje 2021 – 2027.

Namen priprave RRP Savinjske regije za obdobje 2021-2027 je uskladiti razvojne cilje na identificiranih razvojnih področjih v regiji ter določiti instrumente in vire za njihovo uresničevanje. Splošni okvir za določitev ciljev in usmeritev regionalne politike določata Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030) in Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS 2050).

Strategija razvoja Savinjske regije sledi:

  • splošne cilje regionalne politike do leta 2030,
  • cilje evropske kohezijske politike 2021–2027,
  • cilje Strategije razvoja Slovenije 2030,
  • strateške cilje Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
  • cilje trajnostnega razvoja.

Določeni so štirje splošni cilji regionalne politike do leta 2030, ki so usmerjeni v krepitev razvojne moči regij na podlagi lastnih razvojnih potencialov in globalnih priložnosti:

  • Cilj 1. Dvig kakovosti življenja v vseh regijah z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja;
  • Cilj 2. Razvojno dohitevanje evropskih regij;
  • Cilj 3. Zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik;
  • Cilj 4. Uresničevanje razvojnih potencialov in izkoriščanje globalnih priložnosti z mednarodnim medregionalnim povezovanjem in sodelovanjem.

Vse o RRP najdete TUKAJ

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X