Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Rezultati poklicne mature 2022: Kako so se odrezali dijaki srednjih šol na Kozjansko-Obsoteljskem in Celjskem?


Dijaki srednjih šol, ki so maja in junija letos pristopili k spomladanskemu roku poklicne mature, so bili v sredo seznanjeni z rezultati.

Na poklicni maturi so se odlično odrezali tudi maturantje s Celjskega. Preverili smo, kakšne uspehe so dosegli po posameznih srednjih šolah.

Podrobne rezultate splošne mature 2022 na Celjskem najdete tukaj.

Kandidati, ki so pristopili k spomladanskemu roku poklicne mature, so med 28. majem in 13. junijem opravljali pisne maturitetne izpite. Izpie iz četrtega predmeta ter ustne izpite so nato opravljali med 13. in 22. junija. Šole so nato kandidate z rezultati seznanile v sredo, 6. julija 2022. Kandidati lahko sicer na svoji šoli do 9. julija še zahtevajo vpogled v izpitne pole, v primeru, če kandidat meni, da ni bil pravilno točkovan oz. ocenjen ter vloži morebitni ugovor na oceno.

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 9913 kandidatov (lani 10.429), izpitov pa se je na 138 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8073 kandidatov, od tega 7390 dijakov in 683 ostalih. Poklicno maturo je uspešno opravilo 7264 kandidatov oziroma 89,98 %.

K poklicni maturi se je letos prvič v celoti prijavilo 9484 kandidatov (lani 9937), opravljalo pa jo je 7795 kandidatov (lani 8611), to so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri izpitne enote. Od 7795 kandidatov (3833 deklet in 3962 fantov) je maturo uspešno opravilo 7116 kandidatov ali 91,29 % (lani 93,58 %). Dijaki so bili uspešni v 91,56 % in ostali v 86,73 %.

Kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti v izobraževalnem programu srednjega-strokovnega izobraževanja, je bilo 6310 in so bili uspešni v 92,61 %. V izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja je izpite opravljalo 1311 kandidatov in so bili uspešni v 83,98 %. V izobraževalnem programu poklicni tečaj je izpite opravljalo 174 kandidatov s 98,28 % uspešnostjo.

Splošni uspeh kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič, je bil v povprečju 15,69 točk (lani 16,42). Maturitetno spričevalo s pohvalo prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 22 oziroma 23 točk, ter kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju lahko dosegli 20 točk (največje možno število točk). Takih kandidatov je bilo 296 (lani 552). Najvišji možni splošni uspeh, 23 točk oziroma 20 točk, je letos doseglo 93 kandidatov (julija lani 179). Med 679 kandidati (lani 553), ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti, a neuspešno, ima 506 ali 74,52 % eno, 142 ali 20,91 % dve, 31 ali 4,57 % pa tri ali štiri negativne ocene.

Pri poklicni maturi je največje možno število točk 23, slovenščina prinese 8 točk, vsi drugi predmeti pa 5. Dijak postane zlati maturant, če doseže vsaj 22 točk.

Kako so se na poklicni maturi odrezali dijaki s Celjskega?

Maturantje srednjih šol na Celjskem so se na poklicni maturi odrezali odlično. Večina jih je poklicno maturo opravila v prvem poskusu, lepo število teh pa je doseglo tudi zadostno število točk za naziv ‘zlati maturant’. Spodaj predstavljamo podrobne rezultate poklicne mature na Celjskem.

Šolski center Rogaška Slatina

Na ŠC Rogaška Slatina je poklicno maturo opravljalo 20 dijakov programa tehnik optik in tehnik steklarstva. Maturo je uspešno opravilo 19 dijakov oz. 95 %. Eno dijakinjo v jesenskem roku čaka en popravni izpit. Zlata maturantka poklicne mature je postala Mia Jus.

Šolski center Šentjur

Na Šolskem centru Šentjur je spomladanski rok poklicne mature opravljalo 55 dijakov, in sicer 52 rednih dijakov zaključnih letnikov (veterinarski tehnik – 24 dijakov, živilsko prehranski ter kmetijsko-podjetniški tehnik – 7 dijakov in živilsko prehranski PTI ter kmetijsko-podjetniški tehnik PTI – 21 dijakov) ter 3 odrasli kandidati. Poklicno maturo je uspešno opravilo 50 kandidatov oz. 90,9 %, 3 kandidati niso bili uspešni (5,5 %), 2 kandidatki nista pristopili k opravljanju izpitov (3,6 %). Povprečno število osvojenih točk je bilo 15,36.

Izjemen uspeh z 22 ali vsemi 23 osvojenimi točkami je doseglo 5 dijakinj, od tega so 4 dijakinje dosegle 22 točk in so postale zlate maturantke, ena dijakinja pa je dosegla vseh 23 točk in tako postala diamantna maturantka.

Na Šolskem centru Šentjur so zapisali, da so ponosni na svoje dijake, kakor tudi na profesorje, ki znajo motivirati, vzpodbujati in dijake pripraviti ne le za poklicno maturo, temveč tudi za življenje. V Šentjurju je šolanje letos zaključila tudi prva generacija veterinarskih tehnikov.

Rezultati poklicne mature celjskih srednjih šol:
Gimnazija Celje-Center

Na Gimnaziji Celje – Center je generacija maturantk in maturantov programa predšolska vzgoja dosegla 100 % uspeh na pomladanskem roku poklicne mature 2022. Še posebne čestitke veljajo 6 zlatim maturantkam, od katerih sta dve prejeli vse možne točke. Povprečno število točk na GCC je bilo 18, maturo pa je opravljajo 81 dijakov.

Zlato knjigo poklicnih maturantov so s svojimi podpisi dopolnili diamantni Barbara Plevnik in Špela Urtelj ter zlate Nina FužirMaruša SmodejAna Čobec in Nika Rodošek.

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠCC)

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje je k poklicni maturi je pristopilo 182 dijakov, uspešnih je bilo 176 oz. 97 %. Zlatih maturantov je bilo 10, ena dijakinja je osvojila vse točke in je diamantna maturantka. 29 % dijakov je doseglo 18 točk ali več, kar pomeni odličen uspeh.

S šole so nam sporočili tudi rezultate zaključnega izpita. Opravljalo ga je 84 dijakov, vsi so bili uspešni. Trije dijaki so opravili zaključni izpit s pohvalo oz. odličnim uspehom.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je v programu srednjega strokovnega izobraževanja Gastronomija in turizem k poklicni maturi v spomladanskem roku pristopilo 64 dijakov. Maturo je uspešno opravilo 59 dijakov oz. 92 %. Od teh sta bili dve dijakinji, ki sta dosegli vseh možnih 23 točk in s tem izjemen učni uspeh.

V programu poklicno tehniškega izobraževanja Gastronomija pa je k izpitom pristopalo 17 dijakov, uspešnih je bilo 13 oz. 77 %.

Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (ŠCC)

Na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje je k spomladanskemu izpitnemu roku pristopilo 107 dijakov, od tega trije kandidati izobraževanja odraslih. Uspešno je maturo opravilo 98 kandidatov oz. 92 %. 50 dijakov je na maturi doseglo odličen uspeh, 7 dijakov je postalo zlatih maturantov. Povprečno število osvojenih točk je bilo 18.

Pri zaključnem izpitu so na šoli dosegli 100 % uspešnost, en dijak je dosegel spričevalo s pohvalo.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je poklicno maturo opravljalo 42 dijakov, od tega jih je bilo uspešnih 36 oz. 88 %. Maturo so dijaki opravljali v programih aranžerski in hortikulturni tehnik. Dve dijakinji sta postali zlati maturantki, dobili sta spričevalo s pohvalo, od tega je ena dosegla vse možne točke. Povprečno število osvojenih točk je bilo 16.

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (ŠCC)

Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko je v spomladanskem roku na poklicno maturo pristopilo 86 dijakov, večina je bila uspešna, 6 dijakov je bilo odličnih. Na šoli so dobili tudi eno zlato maturantko, to je Tjaša Sušec.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja je na spomladanski rok poklicne mature pristopilo 49 dijakov, uspešno je maturo opravilo 46 dijakov oz. 93,9 %. Na šoli imajo dve zlati oz. diamantni maturantki, diamantna je postala postala Anita Očko z vsemi 23 doseženimi točkami (Anita Očko je tudi sicer ob koncu šolanja prejela vrsto diplom, priznanj in pohval z mnogih področij delovanja), zlata pa Špela Zupanc z 22 doseženimi točkami (Špela Zupanc je ob koncu šolanja prejela tudi pohvalo in diplomo). 9 dijakov je maturo opravilo z odličnim uspehom. Povprečno število osvojenih točk je bilo 14,62.

S šole so nam posredovali tudi podatke o zaključnem izpitu. Tega je opravljalo 13 dijakov, vsi so bili uspešni. Eden izmed njih je zaključni izpit zaključil z odličnim uspehom (Tilen Kramaršek).

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Na poklicni maturi na Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje je k spomladanskemu roku pristopil 201 dijak. Uspešnih je bilo 193 oz. 96 %. Število dijakov z izjemnim učnim uspehom je bilo 7, od tega 5 dijakinj z osvojenimi 22 točkami, 2 dijakinji pa z vsemi 23 osvojenimi točkami.

Ekonomska šola Celje

Na poklicni maturi je bil 78 %. Na šoli so imeli na poklicni maturi dve diamantni in tri zlate maturante. Uspeh na poklicni maturi je nekoliko slabši od pričakovanega, ker kar nekaj dijakov ni pristopilo k četrti izpitni enoti, so pojasnili na šoli.

B.S.