Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občini Kozje skoraj milijon evrov za obnovo in turistično dopolnitev Gradu Podsreda


kozjeObčina Kozje je s strani Ministrstva za kulturo dobila odobrena sredstva v višini skoraj 977.000,00 evrov za izvedbo projekta Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem, ki ga je prijavljala na javni razpis za oživljanje kulturnih spomenikov. Skupna vrednost celotne investicije znaša 1.516.468,39 evrov, izvajati pa se bo pričela leta 2023.

Namen projekta je ustvariti nove turistične produkte, ki bodo močno okrepili obstoječo turistično ponudbo na Gradu Podsreda. Projekt bo s svojimi aktivnostmi pripomogel tudi k ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva o pomenu kulturne dediščine, raznoliki uporabi in ponovni uporabi spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine ter prispeval k izkoriščanju njihovih potencialov. Izboljšana bo dostopnost do kulturnega spomenika, tako fizično kot digitalno. Prispeval pa bo tudi k razvoju podjetništva in izboljšanju poslovnega okolja lokalno in na turistični destinaciji.

V sklopu projekta bodo izvedeni:

  • Obnova romanske kapele Gradu Podsreda z izvedbo vseh potrebnih konzervatorsko, restavratorskih posegov ter instalacijskih del.
  • Obnova prostorov zgornjega gospodarskega poslopja in v njem vzpostavitev namestitvenih kapacitet, treh prestižno opremljenih apartmajev.
  • Statična sanacija severne stene Gradu Podsreda.
  • Vzpostavitev dveh vrhunsko opremljenih dvoran za poslovne sestanke, srečanja, izobraževanja in druge dogodke.
  • Vzpostavitev wellnessa v prostorih spodnjega gospodarskega poslopja, kjer so že urejene prenočitvene kapacitete, ki bo namenjen gostom apartmajev.
  • Vzpostavitev ponudbe doživljanja kulturne dediščine skozi igro z MR tehnologijo v mešani realnosti.
  • Vzpostavitev novih komunikacijskih in tehnoloških rešitev za dvig prepoznavnosti in atraktivnosti turistične destinacije in Gradu Podsreda.
  • Vzpostavitev ponudbe novega turističnega doživetja.
  • Izvedba izobraževalnih delavnic s področja ohranjanja kulturne dediščine ter ohranjanja naravne dediščine.

Novi turistični produkti bodo dvignili privlačnost celotne turistične destinacije in spodbudili turistični obisk Gradu Podsreda.