Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Celjski zapor je imel lani v povprečju zaprtih pet zapornikov več, kot jim omogočajo kapacitete


Število zapornikov po slovenskih zaporih je lani malenkostno upadlo, bilo jih je za dober odstotek manj. V nasprotju s tem, pa v celjskem zaporu še vedno beležijo nadpovprečno zasedenost kapacitet. V povprečju so namreč lani dnevno ‘gostili’ pet zapornikov več, kot premorejo kapacitet.

Lani je bilo skozi celo leto po slovenskih zaporih v povprečju zaprtih 1.283,8 oseb, kar je za 1,11 % manj kot leto pred tem. Kot ugotavljajo v poročilu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je manjši upad še vedno posledica epidemije in ukrepov iz interventne zakonodaje za omilitev njenih posledic. Se je pa lani, v primerjavi z letom 2020, povečalo povprečno število priprtih oseb, in sicer s 355,9 na 372,2 oziroma za dobrih 4,6 %.

Kljub upadu števila zapornikov pa so nekateri zavodi še vedno prezasedeni. Med njimi tudi Zavod za prestajanje mladostniškega zapora in kazni zapora Celje. Kot sledi iz ugotovitev poročila, gre prezasedenost pripisati predvsem povečanemu številu pripornikov.

V celjskem zaporu kazen sicer prestajajo obsojenci, priporniki/ce in mladoletniki, obsojeni na mladoletniški zapor ter osebe, ki jim je odrejen nadomestni zapor Prostorska zmogljivost celjskega zapora je 97 oseb. Lani sta bila v povprečju v celjskem zaporu 102 zapornika, skupaj pa je kazen skozi leto prestajalo 294 različnih oseb od tega so bili 203 sprejeti na novo. Na prostost je iz celjskega zapora lani odkorakalo 212 zapornikov. Največ pripornikov so imeli lani v ljubljanskih zavodih (v povprečju 684 oseb). Med zaprtimi osebami v celjskem zaporu je bilo lani 55 tujih mladoletnih zapornikov in 29 tujih pripornikov. Obsojenih je bilo 11 tujcev. V celjskem zaporu je lani, med vsemi zaporniki, namestitev v prostorih s strožjim režimom ‘koristilo’ 26 zapornikov, ki so bili označeni za nevarne.

V tem letu je sicer v Sloveniji prestajalo oziroma nastopilo prestajanje zaporne kazni 1.855 obsojencev, kar je za 223 oseb manj kot prejšnje leto.

V celjskem zaporu sta bili lani v povprečju priprti 42,2 osebi. Statistika na ravni Slovenije pa kaže, da je bilo lani v zavodih priprtih 1.094 oseb, kar je manj kot v prejšnjem letu. Povprečno število priprtih oseb se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo s 355,9 na 372,2. Največ pripornikov so imeli lani v ljubljanskih zavodih (v povprečju 137,1 oseba). V zavodu Celje v letu 2021 ni prestajal kazni noben mladoletni obsojenec. V prevzgojnem domu so obravnavali 24 mladoletnih oseb, od tega dve mladoletnici.

V celjskem zaporu sicer zapornikom omogočajo tudi številne možnosti izobraževanja. Tako so lani, trije izmed zapornikov, ki so prestali kazen, tudi že našli zaposlitev.

Lani manj primerov samopoškodb in poskusov samomorov v zaporih po Sloveniji

V letu 2021 je bilo po slovenskih zaporih zabeleženih sedem poskusov samomorov in sedemdeset samopoškodb. Skupaj torej 77 dogodkov, kar je v primerjavi z letom 2020, ko je bilo po slovenskih zaporih zaznanih 75 takih dogodkov, manjše povečanje.

V 38,96 % (30 primerov) primerov so se samopoškodovali obsojenci, v 42,86 % (33 primerov) priporniki in v 18,18 % (14 primerov) mladoletniki v PD Radeče.

Največ dogodkov so zabeležili v ženskem zavodu Ig (21), pri čemer si je ena obsojenka osem (8) izmed teh samopoškodb prizadejala na Enoti za forenzično psihiatrijo. Sledita Radeče in Ljubljana (14), Dob (9), Celje in Maribor (6), Novo mesto (5) in Koper (2). Brez samopoškodbe so bile v letu 2021 lokacije: Murska Sobota, Nova Gorica, Odprti oddelek Ig, Rogoza, Slovenska vas in Puščava.

V letu 2021 so storili samomor trije obsojenci in en pripornik. V treh primerih je smrt nastopila kot posledica obešanja. Državljan Maroka se je obesil v priporu zavoda Ljubljana. Obsojenec, ki je kazen prestajal na Odprtem oddelku Ig, se je obesil na podaljšanem namenskem izhodu. V starosti 82 let se je obesil obsojenec v zavodu Koper. Obsojenec v zavodu Celje si je vzel življenje z zadušitvijo. Naravne smrti so umrli trije obsojenci v zavodu Dob. Skupaj je tako umrlo sedem oseb, šest obsojencev in en pripornik.

Lani so v celjskem zaporu pri 20 zapornikih ugotovili težave z alkoholom, pri 82 pa težave zaradi uživanja drog.

Podrobno poročilo s statistiko zaprtih oseb in dogodki v slovenskih zaporih, najdete tukaj.

B.S., vir: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in SURS (tabela), foto: pixabay