Začenja se izgradnja prizidka k Vrtcu Kozje ter izvedba projekta Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje s prenovo stare pošte

13. 6. 2022 9:10

Na Občini Kozje sta bili sklenjeni pogodbi za izvedbo dveh večjih projektov, ki bosta doprinesli h kvaliteti bivanja vsem generacijam občanov Kozjega.

Stara pošta – ohranjanje zgodovine v trgu kozje

Podpisana je pogodba za izvedbo projekta Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje. V sklopu projekta bosta urejena večnamenski medgeneracijski prostor in razstavni prostor v prostorih stare pošte v Kozjem. Predmet investicije so investicijska vlaganja v ureditev podporne infrastrukture, tj. center za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma. V centru bo zagotovljen primeren prostor in oprema za izvajanje aktivnosti, povezanih s povečanjem kakovosti življenja, spodbujanjem zdravega in aktivnega življenjskega sloga in spodbujanjem ukrepov aktivnega staranja v urbanih središčih. Izvedba izobraževalnih, kulturnih in medgeneracijskih delavnic bo posledično vplivala na boljšo prepoznavnost in obiskanost območja, ustvarila se bodo nova inovativna partnerstva, trije novi programi/produkti/storitve, nove ideje in nove zaposlitve. Vse to bo vplivalo na oživljanje in mestnih jeder, izboljšanje podporne infrastrukture, trajnostni razvoj turizma, razvoj okolju prijaznega gospodarstva, zmanjšanje brezposelnosti in povečanje kakovosti življenja za vse generacije.

V sklopu investicije bosta urejena dva prostora, in sicer center za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma v naselju Kozje, natančneje trgu Kozje ter razstavni prostor za razne zgodovinske in umetniške zbirke, kjer bodo umetniki in posamezniki iz območja LAS lahko predstavili svoje delo.

Predvidena je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter nabava opreme za ureditev obeh prostorov ter ureditev čajne kuhinje in sanitarij.

Ocenjena vrednost projekta je 78.108,04 € z DDV. Izvajalec del bo podjetje GES d.o.o, ki je oddalo najugodnejšo ponudbo v višini 98.249,08 € z DDV. Dela se bodo pričela izvajati takoj po odobritvi sredstev iz sklada ESRR.

Vrtec Kozje bo dobil nov prizidek

Županja in direktor podjetja GES d.o.o., Jože Hartl sta podpisala tudi pogodbo za izgradnjo prizidka k vrtcu v Kozjem. Prizidek bo zagotavljal prostore za dve skupini otrok.

V sklopu projekta se je k obstoječemu objektu vrtca Kozje predvidena izgradnja slabih 300 kvadratnih metrov velikega prizidka kubusne oblike. V prizidku bodo dodatni prostori izobraževalnega programa. Urejeni bosta dve igralnici za dve različni starostni skupini. Prizidek bo postavljen pred obstoječi objekt in bo z njim povezan s hodnikom.

Ocenjena vrednost projekta je 696.757,86 € z DDV. Izvajalec del bo tudi v tem primeru podjetje GES d.o.o, ki je oddalo najugodnejšo ponudbo v višini 718.015,90 € z DDV.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X