Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Na nekaterih območjih občine Bistrica ob Sotli prvomajsko neurje uničilo 90 % pridelka (foto)


Na prvomajsko nedeljo je območje Bistrice ob Sotli in Kozjega zajelo hudo neurje z obilnim dežjem in točo. Neurje je povzročilo kar nekaj škode na cestah, kmetijskih površinah, stavbah, sprožilo pa se je tudi nekaj plazov. Pri sanaciji posledic neurja so pomagali pripadniki lokalnih gasilskih enot ter delavci cestnih in komunalnih podjetij.

Na praznični prvi maj se je nad Kozjansko in Obsotelje zneslo močno neurje z vetrom in točo. Sodna ura je najbolj prizadela občini Bistrica ob Sotli in Kozje, kjer je neurje uničevalo ceste s pripadajočo infrastrukturo ter z nekaterih kmetijskih površin na območju odneslo skoraj ves pridelek. Po skoraj tednu dni po opustošenju nas je zanimalo, kakšna je konkretna škoda, ugotovljena na terenu.

Na nekaterih kmetijskih površinah v Bistrici ob Sotli uničenih 90 % pridelkov

Kot nam je povedal župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak, je ta trenutek še težko natančno govoriti, kakšna je škoda, je pa občina trenutno osredotočena na čimprejšnjo sanacijo le te. “Škodo na infrastrukturi poskušamo sanirati čim hitreje. Cestni odsek, ki je bil najbolj uničen in je onemogočil dostop do stanovanjske hiše, smo že sanirali. Odstranili smo tudi že izpodjeden asfalt, na najbolj izpostavljenih delih smo mulde in brežine utrdili s kamenjem in betonom. Sedaj odstranjujemo nanose peska in blata iz cestišč in brežin. Vozišča na katerih se pojavljajo razpoke in posedi, a so trenutno prevozna, ta trenutek še ne opravljamo sanacijska dela,” pripoveduje Debelak. Župana ob tem razveseljuje, da so se tudi vaščani organizirali, prijeli za lopate ter s svojo mehanizacijo skušajo sanirati izprane bankine in zabite jaške. “Občina jim pri tem pomaga z dovozom gramoza in po potrebi strojnimi deli. Še vedno smo pozorni na pričakovane posede cestišč in plazenja tal, ki se po tako možnih nalivih vedno pojavijo,” dodaja Debelak.

Glede sanacije in ukrepanja na kmetijskih površinah pa na občini še čakajo navodila pristojnih služb. “Bo pa zanesljivo potrebna ocena škode na vinogradih, sadovnjakih, posevkih na njivah in travinju. Na nekaterih področjih Trebče, Hrastje, Črešnjevec, Bistrica ob Sotli, del Zagaja in del Dekmace, je škoda res velika, ki dosega tudi do 90 % izpada,” predstavi razsežnosti neurja.

“Proti toči se je možno zavarovati, zato pri tem verjetno ne moremo pričakovati pomoči države. Ko pa gre za neurje z ekstremno močnimi nalivi, pa na pomoč računamo. Trenutno za odpravo porabljamo sredstva proračunske rezerve, ko bodo sanacije končane pa bo tudi znana natančna višina stroškov, pri čemer ne bomo ovrednotili stroška lastnega dela občanov, zato bomo kot običajno racionalni,” zaključi Franjo Debelak, ki obenem upa, da ne bodo tudi tokrat ostali prepuščeni sami sebi.

Škoda tudi v občini Kozje

Neurje s točo je prizadelo tudi občino Kozje. Največ škode je bilo povzročene na komunalni in cestni infrastrukturi ter kmetijskih površinah s poljščinami. Poškodovanih je bilo več odsekov cest s pripadajočo infrastrukturo. Neurje je pustilo posledice tudi na vodovodnem sistemu.

“Neurje s točo je največje posledice pustilo na območju naselij Vojsko, Poklek pri Podsredi, Gorjane, Osredek pri Podsredi, Gradišče, Vetrnik, Podsreda in ostale. Prizadeta so tako javna prometna infrastruktura kot kmetijska zemljišča. Neurje je močno poškodovalo določena vozišča, bankine, makadamske ceste, veliko je nanosov zemljine na cestišča, sprožili so se zemeljski plazovi. Toča je pustila posledice na trajnih nasadih, močno deževje je uničilo precej kmetijskih površin,” je pojasnila županja Kozjega Milenca Krajnc. Kot je dodala, višina povzročene škode še ni ocenjena. Pristojne službe na terenu sicer še vedno izvajajo najnujnejša sanacijska dela.

Razdejanje, ki ga je povzročilo prvomajsko neurje v občinah Bistrica ob Sotli in Kozje: