Sprememba prometnega režima v Kozjem

24. 5. 2022 15:19


kozjeV Kozjem se spreminja prometni režim zaradi del na odseku regionalne ceste Lesično – Podsreda.

Zaradi izvedbe projekta ˝Ureditev regionalne ceste Lesično – Podsreda od km 4+770 – km 5+040, z ureditvijo križišča ˝Kozje˝v km 4+810˝ se bo spremenil prometni režim v naselju Kozje.

Značilnosti novega prometnega režima:

  • Prometni režim na državni cesti z oznako R2 423. odsek 1282 Lesično – Podsreda se bo preusmeril na začasno deviacijo (železni most), promet bo potekal izmenično enosmerno, opremljen s semaforji.
  • Delna zapora kategorizirane občinske ceste – lokalne ceste z oznako LC 181100, odsek 181101 Kozje – Zdole – Drenik se bo urejala enosmerno s pomočjo semaforjev.
  • Obvoz v času popolne zapore kategorizirane občinske ceste – javne poti z oznako JP 681530, odsek 681531 Kozje – šola bo potekal po regionalni cesti R2 432, odsek 1282 Lesično – Podsreda, se nadaljeval po kategorizirani občinski cesti – lokalni cesti z oznako LC 181100, odsek 181101 Kozje – Zdole – Drenik in naprej po kategorizirani občinski cesti – javni poti z oznako JP 681530, odsek 681531 Kozje – šola in obratno.
  • Promet pešcev se bo iz Lesičnega proti centru Kozjega, s pomočjo obvozne signalizacije, preusmeril preko začasnega prehoda za pešce, na obstoječo leseno brv čez potok Bistrica, mimo stadiona do obstoječega pločnika pri osnovni šoli. Od tam se pešce usmeri ob gradbišču do pločnika kategorizirane občinske ceste – lokalne ceste z oznako LC 181100, odsek 181101 Kozje – Zdole – Drenik in naprej mimo zdravstvenega doma po obstoječih poteh do stanovanjskih blokov do državne ceste. Pešce iz smeri Podsrede pa se usmeri po obratni poti.
  • Promet kolesarjev bo voden enako kot ves ostali promet.

Občina Kozje

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X