Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Šentjur začenja z vrsto projektov. Med njimi tobogan k bazenu, ureditev pokopališča,…


Včeraj je na vrtu Ipavčeve hiše župan Občine Šentjur, Marko Diaci podpisal pogodbe z izvajalci del, ki se v kraju pričenjajo. Tri investicije zajemajo ureditev mestnega pokopališča v Šentjurju, ureditev novih površin za avtodome in namestitev tobogana na bazenu v Športnem parku Šentjur.

Najtežja investicija, ki znaša 1,42 milijona evrov, je ureditev pokopališča v Šentjurju. Ta bo razdeljena na tri faze, prva bo zaključena do konca septembra, drugi dve v letu 2023. Predmet naročila zajema rekonstrukcijo lokalne ceste od vznožja vežice do križišča z javno potjo v dolžini 230 metrov, ureditev obstoječega parkirišča in izgradnja novega parkirišča velikosti 49 parkirnih mest, ureditev prostora za raznos pepela pokojnikov, izgradnja nove žarne stene na starem delu pokopališča in rekonstrukcija že obstoječih dostopnih poti. Delo bo potekalo pod okriljem na javnem razpisu izbranemu izvajalcu VOC CELJE, vzdrževanja in obnova cest d.o.o. Pogodbo je podpisal direktor Matej Štingl.

Druga velika investicija v občini, ki znaša dobrih 160.000 evrov, je ureditev parkirišča za avtodome v Šentjurju. Pridobitev sofinanciranja evropskih sredstev občina še pričakuje. S tem bo občina razširila mrežo postajališč za avtodome. Zaključek del pričakujejo septembra 2022. Lokacija bo zagotavljala atraktivno možnost bivanja v bližini Zgornjega trga, ki  bo ob enem nudila bogato muzejsko zgodovino in bližino urbanega mesta, a še vedno mirno bivanje v naravi. Načrtujejo štiri parkirišča dimenzij 10 x 6 metrov, novo voziščno konstrukcijo ceste v dolžini 100 metrov, hodnik za pešce, nov vodovodni priključek, meteorno in  fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in zadrževalnik za meteorne vode. Pred pričetkom del bodo porušili čistilno napravo in odstranili strojno opremo črpališča ter ostalo opremo fekalnih bazenov. Oskrbovalni otok na infrastrukturnem stebričku proti plačilu natoči pitno vodo, zagotovi električno energijo  in izvaja izpust komunalnih voda. Okolica parkirišča bo vabljivo urejena, z posajenimi drevesi in urbano opremo; klopi in mize, stojalo za kolesa, koši za odpadke, ter otroško igralo. Zadnji sloj vozne površine bo izveden iz asfaltnih slojev 5+3 cm, parkirišče iz betonskih tlakovcev. Lokacijsko bo območje v neposredni bližini doma starejših občanov, v delu Ulice Pod Vrbco. Za uspešno opravljeno delo bo poskrbelo podjetje s 50-letno tradicijo, KOP Brežice d.d., pogodbo je z županom podpisal direktor Dejan Bibič.

Luč sveta bo prva ugledala tretja investicija, namestitev tobogana k bazenu v Športnem parku Šentjur. Pogodbena vrednost te znaša nekaj manj kot 69.000 evrov. Projekt bo končan do začetka kopalne sezone. Poleg lanskoletne obnove bazenskega kompleksa, želijo zdaj ciljno skupino z novim toboganom razširiti še na mlajše prebivalce in družine. Tobogan bo dolg 41.5 metra, v višino bo meril 5 metrov. Zavoji tobogana bodo zaščiteni z varnostnimi zavesami, stopnice in ploščadi bodo zagotavljale nedrsečo površino. Tako bo bazen izdelan skladno s tehničnimi zahtevami evropskega standarda.  Izvajalec del bo podjetje ASF F.U.N. d.o.o. iz Celja, ki se s postavitvijo vodnih parkov ukvarja že 12 let. Pogodbo je podpisal direktor Boštjan Štraus.

N.O.