Podpisana pogodba o sofinanciranju projektov v Občini Rogaška Slatina, vrednih skupaj 2 milijona evrov

17. 5. 2022 12:51

rogaska slatina grbŽupan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle.

Projekt, ki je v izvedbeno fazo prešel v drugi polovici lanskega leta sestavljata dva sklopa. Prvi sklop obsega razširitev in nadgradnjo čistilne naprave v Rogaški Slatini, v okviru drugega sklopa pa je bila zgrajena kanalizacija v naselju Prnek.

Z nadgradnjo čistilne naprave je bila kapaciteta čistilne naprave, ki je do sedaj znašala 9000 populacijskih enot, povečana za dodatnih 3500 enot. V ta namen je bil zgrajen četrti bazen za biološko čiščenje s prostornino 180 m3. Zaradi težav z zgoščevanjem odvečnega blata je na novo urejen tudi sistem dehidracije, ki se je do sedaj izvajala z najeto mobilno dehidracijsko napravo. Celotna dehidracijska linija novega sistema bo sedaj delovala v popolnoma avtomatiziranem režimu. Poskusno obratovanje nadgrajene čistilne naprave se bo pričelo izvajati še v tem mesecu.

Kanalizacijski sistem v naselju Prnek je bil koncem lanskega leta dograjen v skupni dolžini 1.906 metrov. Na sodoben sistem čiščenja in odvajanja odpadnih voda se bo sedaj lahko priključilo dodatnih 94 prebivalcev občine s čimer se bo stopnja priključenosti prebivalstva na sistem odvajanja in čiščenja v aglomeraciji Rogaška Slatina povečala na 98%. Priklopi novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje so se že pričeli.

Skupna vrednost obeh sklopov projekta znaša 2 milijona EUR, vključno z davkom na dodano vrednost, ki je za tovrstne investicije povračljiv. Pogodba o sofinanciranju z ministrstvom zagotavlja sofinanciranje v višini 971.000 EUR, in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Razlika se zagotavlja iz lastnih sredstev.

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X