Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občina Rogaška Slatina sprejela 10-letni Lokalni energetski koncept: največ sredstev v energetsko sanacijo objektov, sončne elektrarne in javno razsvetljavo


rogaska slatina grbObčinski svet Občine Rogaška Slatina je na zadnji redni seji sprejel Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Rogaška Slatina za naslednje desetletno obdobje.

LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z energetskim konceptom Slovenije ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti. Zadnji LEK za občino Rogaška Slatina sega v leto 2012.

Predlog novega LEK-a Občine Rogaška Slatina, ki predstavlja dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem, je Ministrstvo za infrastrukturo potrdilo konec marca, s čimer je potrjena skladnost LEK-a občine Rogaška Slatina z energetsko politiko na območju Republike Slovenije.

V kaj bo na območju občine Rogaška Slatina v naslednjih letih investirano največ sredstev

Cilji LEK-a je spoznati realno stanje rabe in oskrbe z energijo ter postaviti ukrepe za izboljšanje stanja rabe energije v lokalni skupnosti. Prednostne usmeritve in energetski projekti v občini Rogaška Slatina v naslednjem desetletju so:

  • Nadgradnja javne razsvetljave (varčne in pametne led luči) – 200.000 € (občinski vir),
  • Izgradnja sončnih elektrarn na javnih stavbah za samooskrbo javnega sektorja znotraj občine (I. OŠ, II. OŠ, Kulturni center, Anin dvor, itd) – 240.000 € (občinski vir),
  • Dokončanje energetske sanacije javnih objektov (Energetska sanacija POŠ Sveti Florijan, ŠD Janina, III. OŠ Rogaška Slatina, Zdravstveni dom) – 2.250.000 € (občinski vir).

Skupaj so vsi ukrepi, ki jih bodo v občini Rogaška Slatina  izvajali v naslednjih desetih letih ovrednoteni na 5.200.000 EUR in sicer je iz sredstev občinskega proračuna predvidenih 2.700.000 EUR in iz ostalih virov 2.500.000 EUR.

ŠT. VRSTA UKREPA Vrednost projekta v € brez DDV Vir občina Zunanji vir
1 Izvedba programa energetskega upravljanja 150.000 150.000 0
3 Uskladitev občinskih dokumentov z novo nastalim LEK všteto v 1
4 Nadgradnja javne razsvetljave 400.000 200.000 200.000
5 Nadgradnja infrastrukture za trajnostni promet všteto v CPS
6 Izvedba šolskega natečaja všteto v 1
7 Slikovna razstava 1500 1500 0
8 Projekt topel in varčen dom za starejše občane všteto v 1
9 Oglaševanje energetske svetovalne pisarne všteto v 1
10 Sistematičnega spremljanja porabe energije 5000 5000 0
11 Promocija energetskih ukrepov v poslovnem sektorju všteto v 1
12 Energetski ukrepi v javnem sektorju 4.500.000 2.250.000 2.250.000
13 En. sanacija POŠ Sveti Florijan, ŠD Janina, III. OŠ Rogaška Slatina, Zdravstveni dom, Info center na Boču
14 Večanje stopnje električne samooskrbe 300.000 240.000 60.000
15 Vključitev v programe na unovčitev potenciala bioplina 5.000 5.000 0
16 Vzpostavitev rednega objavljanja strokovnih prispevkov všteto v 1
17 Oglaševanje energetskih ukrepov v poslovnem sektorju všteto v 1
SKUPAJ 5.211.500 2.701.500 2.510.000
LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.