Popolna zapora cest Boštanj – Planina in Dobrina – Žamerk ter polovična zapora ceste Dobrina – Loka pri Žusmu

1. 4. 2022 8:54

Na Šentjurskem bo v aprilu vzpostavljenih več popolnih in delnih zapor cest.

Popolna zapora regionalne ceste Boštanj – Planina

1. aprila 2022 bo izvajalec del vzpostavil popolno zaporo ceste R2-424, odsek 1166 Boštanj–Planina v sklopu sanacije mostu čez Sevnično.

Zaradi izvedbe hidroizolacije voziščne konstrukcije mostu in obnove asfaltne voziščne konstrukcije na premostitvenem objektu in cestišču, je potrebna 14-dnevna popolna zapora ceste. Popolna zapora bo vzpostavljena 1. 4. 2022 po jutranji prometni konici in bo trajala predvidoma do 9. 4. 2022 do 17. ure. Obvoz bo urejen po državnih in lokalnih cestah na relaciji Orešje nad Sevnico-Sevnica – Spodnje Vranje – Lončarjev Dol – Podvrh – Zabukovje nad Sevnico in obratno. Podrobnosti – tukaj.

Popolna zapora lokalne ceste Dobrina – Žamerk

Vzpostavljena bo tudi popolna zapora lokalne ceste LC 396090, odsek LC 396091 Cerovec – Žamerk, na odseku od hišne številke Loka pri Žusmu 94A do križišča z LC 396291 v Žamerku in popolna zapora javne poti JP 896730, odsek 896731 Žamerk – Glažuta, na mostu v Žamerku v dolžini cca. 50 metrov, zaradi ureditve ceste v zaselku Žamerk.

Popolna zapora ceste bo od 4. 4. 2022 do 16. 4. 2022. Obvoz bo potekal po lokalni cesti LC 396080, odsek LC 396082 Drobinsko – Loka pri Žusmu. Zapora in obvoz bosta označena z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Podrobnosti – tukaj.

Polovična zapora lokalne ceste Dobrina – Loka pri Žusmu

Polovična zapora bo na cesti LC 396080, odsek LC 396082 Drobinsko – Loka pri Žusmu, zaradi ureditve ceste. Polovična zapora ceste bo na odseku od meje z Občino Šmarje pri Jelšah do križišča z lokalno cesto LC 396092 od 4. 4. 2022 do 16. 4. 2022 zaradi ureditve ceste. Zapora bo označena z ustrezno cestno prometno signalizacijo, v skladu z zaporo bo promet izmenično enosmeren, urejen s prometnimi znaki. Podrobnosti – tukaj.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X