Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Začenja se gradnja kolesarske povezave Celje – Štore – Šentjur


V prihodnjih dneh se bo začela gradnja kolesarske povezave Celje–Štore–Šentjur. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki je naročnik in sofinancer del, in Občina Štore sta namreč podpisala pogodbo z izvajalcem del. Pogodbena vrednost del znaša 8,8 mio evrov, rok za izvedbo pa je 21 mesecev. To pomeni, da bo gradnja končana do konca leta 2023.

Gradnja kolesarske povezave je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2,7 mio evrov in s strani Občine Štore v višini 0,3 mio evrov. Razliko bo zagotovila DRSI.

Tudi Občina Šentjur si je že pred časom rezervirala pripadajoča evropska sredstva iz Dogovora za razvoj regij ter pridobila služnosti za zemljiščih trase. Prve strokovne podlage za projekt Kolesarske povezave v Savinjski regiji preko RASR so bile izdelane že leta 2011, zatem so občine aktivno pristopile k izdelavi projektne dokumentacije, pripravljena je bila tudi projektna naloga, zatem se je čakalo na ustrezna soglasja. V letu 2017 je Občina Šentjur skupaj z Občino Štore in Mestno občino Celje pripravila javno predstavitev projekta. V naslednjem letu je bila podpisana dopolnitev Dogovora za razvoj regij, s čimer je Občina Šentjur zagotovila 780.000 € nepovratnih sredstev, ki ji glede na dogovor pripadajo. Nato pa je aktivno pristopila k pridobivanju služnosti. V letu 2020 je za potrebe ureditve lastniške pravice sklenila 28 služnostnih pogodb s fizičnimi in pravnimi osebami in hkrati za potrebe izgradnje državne kolesarske povezave zagotovila tudi svoja zemljišča.

“Na tem mestu bi se želel vsem lastnikom teh zemljišč zahvaliti za sodelovanje in razumevanje, da z njihovo pomočjo lahko ustvarjamo okolju prijaznejšo prihodnost, ne le za vse naše prebivalce in omenjene občine, ampak tudi za obiskovalce, izletnike. Kar nekaj njiv, travnikov ob Voglajni bo prečkala ta trasa, ki pa bo predstavljala varno kolesarsko povezavo,” je povedal župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci, ki pozdravlja skorajšnji pričetek gradnje kolesarske trase, za katero si je občina dolgo časa prizadevala. Spomnil je tudi na uresničevanje Celostne prometne strategije Občine Šentjur. V njej najdemo skupno vizijo naših občank in občanov, ki si želijo alternativnih možnosti potovanja in manjše odvisnosti od motornega prometa.

Dobrih 11 kilometrov novih varnih kolesarskih poti

V okviru projekta kolesarske povezave Celje – Štore – Šentjur bo vzpostavljena kolesarska povezava v dolžini 11,44 kilometra, pri čemer 8,59 km predstavlja novogradnja. Projekt vključuje novo kolesarsko brv čez Hudinjo, nov Godčev most ter brv čez Voglajno.

Med občinami Celje, Štore in Šentjur je veliko dnevnih migracij, z novo varno kolesarsko povezavo se bodo izboljšali pogoji za kolesarjenje, prispevala pa bo tudi k promociji trajnostne mobilnosti in turizma na tem območju.