Odlična priložnost za zaposlitev! Podjetje vizij Mlakar zaposli strojnega vzdrževalca

 

Podjetje vizij Mlakar je podjetje z dolgo tradicijo v Slovenskem prostoru. Izkušnje iz preteklosti, nove ideje ter možnosti razvoja so jih popeljale do novih podjetniških smernic. Želeli so storiti nekaj za dobrobit narave, zato so se usmerili v ekološko pridobivanje energije. Začeli so s pridobivanjem električne energije s pomočjo uplinjanja lesnih peletov. V svoj kolektiv sedaj vabijo novega člana.

Odprto imajo prosto delovno mesto: STROJNI VZDRŽEVALEC/OPERATER.

Nudijo vam:

 • Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.
 • Usposabljanje za voznika viličarja.
 • Usposabljanja in izobraževanja.
 • Redno in stimulativno plačilo.
 • Uvajanje in tehnično podporo.

Pričakujejo:

 • pisno in pogovorno izražanje v slovenskem jeziku,
 • zaželeno znanje angleškega ali nemškega jezika na ravni B1,
 • sposobnost samostojnega dela z osebnim računalnikom,
 • samostojna uporaba Microsoft Office, predvsem uporaba MS Word za oblikovanje besedil in MS Excel za pripravo preglednic, vodenje evidenc,
 • izpit B kategorije,
 • ročne spretnosti,
 • skrbnost, natančnost, delavnost,
 • doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,
 • sposobnost timskega dela.

Opis delovnega mesta:

 • redni pregledi in vzdrževanje strojev proizvodnje linije in delovnih strojev v podjetju,
 • osnovna popravila strojev proizvodnje linije in delovnih strojev v podjetju,
 • skrb za pravočasno izvedbo servisnih pregledov pooblaščenih serviserjev,
 • skrb za organizacijo zahtevnejših popravil strojne opreme s strani zunanjih izvajalcev in tehničnih pregledov,
 • čiščenje delovnih in transportnih sredstev,
 • po potrebi izvajanje pregledov delovanja elektrarne na biomaso,
 • pomoč pri rednem vzdrževanju elektrarne,
 • skrb za red in čistočo,
 • priprava poročil in analiz za potrebe vodstva,
 • po potrebi upravljanje sušilnice,
 • razkladanje in nakladanje surovin,
 • priprava surovin,
 • upravljanje strojev in naprav za proizvodnjo lesenih peletov,
 • pomoč pri odpremi končnih izdelkov in polizdelkov,
 • skladiščenje in skrb za red in čistočo skladišča (sistematično skladiščenje) ter upoštevanje prehodnosti prostih označenih poti,
 • vodenje zalog v skladišču,
 • zagotavljanje čistoče neposrednega delokroga oz. delovnega mesta,
 • opravljanje drugih nalog po ustnem ali pisnem naročilu nadrejenega v skladu z razpoložljivim znanjem in delovnimi izkušnjami delavca znotraj enake stopnje zahtevnosti del in nalog.

Prijave z  življenjepisom in motivacijskim pismom lahko pošljete do 7.3.2022 na naslov [email protected].

 

 

Naročnik: PVM