Slatinski svetniki bodo razpravljali o vračilu sredstev iz projekta gradnje Poslovnega centra Vrelec

12. 12. 2021 18:01

Pred tremi leti je bila v Rogaški Slatini namenu predana novogradnja Poslovni center Vrelec, ki ga je občina zgradila s pomočjo 1,1 milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev.

Lani sta projekt pod drobnogled vzela urad RS za nadzor proračuna in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki pa sta zaradi ugotovljenih napak nato terjala vračilo denarja v višini 357.220 evrov.

Kako bodo denar vrnili, bodo svetniki v Rogaški Slatini odločali v sredo na občinski seji.

Občina bo na sredini seji občinskim svetnikom podala predlog za zagotovitev sredstev za finančno korekcijo pri sofinanciranju gradnje Poslovnega centra Vrelec, po kateri bi občina državi nakazala sredstva v višini 431.365 evrov, poleg osnovnega vračila v višini 357.220 evrov mora plačati za 74.145 evrov zamudnih obresti, ki pa tečejo od dneva, ko je bil občini nakazan denar s strani ministrstva.

Za namen vračila sredstev občinskemu svetu predlagajo prerazporeditev proračunskih sredstev s proračunske postavke za razgledni stolp Kristal. Ob tem poudarjajo, da si bo s povrnitvijo sredstev občina zagotovila možnosti za podporo novim projektom, saj sedaj kot »dolžniki« niso upravičeni do črpanja sredstev s strani gospodarskega ministrstva. V nasprotnem primeru pa bi jih lahko čakali dolgotrajni sodni postopki, ki bi finančno bremenili eno ali drugo stran.

So pa ob tem še zapisali, da so v finančni perspektivi 2014–2020 pridobili sredstva za sofinanciranje v višini 10,5 milijona evrov in da »finančna korekcija pri višini sofinanciranja za enega od skupno 26 projektov splošnega vtisa v zvezi z doslej opravljenim delom ne more spremeniti. Zato je morda od vsega največ vredno to, da bi postopke v zvezi z revizijo dokončno zaključili ter da lahko energijo ter čas v celoti usmerijo k aktualnim projektom«.

Ves čas zavračali trditve o nepravilnostih pri projektu, ministrstvu jih je upoštevalo le v deležu

Spomnimo, da se je približno dva milijona evrov vreden projekt izgradnje Poslovnega centra Vrelec v Rogaški Slatini z gradnjo novega objekta pričel leta 2017, denar za naložbo je najprej v proračunu zagotovila občina, naknadno pa je bil projekt vključen v dogovor za razvoj Savinjske regije, s čimer so projektu zagotovili sofinanciranje z evropskimi sredstvi v višini 1,1 milijona evrov.

Novi center so namenu predali že v decembru 2018, marca 2019 pa sta ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter občina podpisala pogodbo o sofinanciranju, ki jo je občina uspešno realizirala do konca leta 2019.

Novembra 2020 je sledil nadzor projekta s strani urada RS za nadzor proračuna in ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V osnutku revizijskega poročila so naznanili več nepravilnosti pri izvedbi projekta. Med drugim so očitali, da upravičenec ni izpolnjeval pogojev za novogradnjo inkubatorja, ki ju določajo smernice ministrstva, sofinancirane aktivnosti pa naj bi bile v času izdaje odločitve o podpori že zaključene. Prav tako so očitali nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih naročil za izbiro izvajalca gradnje, v sklopu sofinanciranja je bila vključena tudi kavarna, ki pa ne ustreza opredelitvi namena inkubatorja in ciljem programa, občina naj bi izvedla tudi dve ločeni evidenčni naročili za izdelavo projektne dokumentacije za PGD in PZI, s čimer se je izognila uporabi določil zakona glede mejnih vrednosti za objavo.

Konec novembra 2020 je občina podala skrbno pripravljeno odzivno poročilo na kar devetindvajsetih straneh. A njihove trditve državnih uradnikov niso prepričale, saj je že tri dni po ugovoru občine, 3. decebra bilo potrjeno kočno revizijsko poročilo.

Aprila 2021, še preden so jih seznanili s končnim rezijskim poročilom, so na občini prejeli poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z zahtevo po korekciji višine sofinanciranih sredstev v znesku 357.220 evrov. Iz vsebine zahtevka je razvidno, da je bil predlog urada za revizijo vračilo celotnega zneska, a je ministrstvo dejalo, da upravičenec ne more biti kaznovan z izrekom 100-odstotne finančne korekcije, saj je pravočasno izvedel projekt, ta je tudi skladen s pogodbo o sofinanciranju, prav tako so bili po navedbah ministrstva kazalniki v okviru projekta doseženi.

Občina je zahtevek tri dni po prejemu tudi zavrnila. Hkrati pa je zaprosila za končno revizijsko poročilo. Na občini so po zavrnitvi zahtevka pričakovali sklep o izvršbi, da bi lahko stališča in dokazila iz odzivnega poročila zagovarjali na sodišču. Namesto tega so v začetku junija 2021 pričakali popravek zahtevka in konec meseca še zahtevek, ki ju je občina prav tako zavrnila. V njem pa z ministrstva razlagajo, da so bila že prej predstavljena stališča občine upoštevana, zato ne terjajo 100-odstotne finančne korekcije, ki jo je predlagal urad za nadzor proračuna, ampak se korekcija upravičencu izreče v 25-odstotnem deležu za stroške gradbenih del, 100- odstotni korekciji pa za stroške gradnje, opreme in nadzora, ki se nanašajo na kavarno ter stroške, ki so jih imeli s projektno dokumentacijo za PGD.

Na občini razlagajo, da doslej še niso prejeli sklepa o izvršbi in ker ni znano, do kdaj bi lahko tak slep prejeli in bi nato lahko sprožili odločanje pred sodiščem, ob tem pa so v nehvaležnem položaju, ko ji je zaradi odprte zadeve pri gospodarskem ministrstvu onemogočena kandidatura za finančno podporo drugim projektom, zato zdaj predlagajo poplačilo zahtevanih sredstev.

Podpora projektu bi se z vračilom sredstev tako znižala z 1,1 milijona evrov na 762.021 evrov, sredstva pa bi se tako prerazporedili iz postavke za gradnjo razglednega stolpa Kristal, kamor so jih namenili prav iz gradnje poslovnega centra, ko so pridobili sofinanciranje projekta.

Kako bodo plačilo izvedli, pa bomo poročali po sredini popoldanski seji občinskega sveta v Rogaški Slatini.

E. Š.

 

 

 

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X