Občina Podčetrtek za leto 2022 z načrtom za izvedbo investicij v višini dobrih 5 milijonov

10. 12. 2021 19:25

Podčetrtek je ena izmed prvih obsoteljskih in kozjanskih občin, ki ima že potrjen proračun za leto 2022, ki pa je izjemno investicijsko naravnan, saj gre več kot pol proračunskih sredstev v naložbe občine.

Med glavnimi bodo zagotovo izgradnja centralne čistilne naprave, obnova gradu ter nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo promocijskega in podjetniškega centra, vrednega med 2,5 in 3 milijone evrov.

Občina Podčetrtek v prihodnjem letu na prihodkovni ravni planira 8,26 milijona evrov, pri odhodkih pa 8,46 milijona evrov.

Med glavnimi naložbami župan Peter Misja izpostavlja nadaljevanje projektov iz letošnjega leta in nekaj novih projektov, ki so razporejeni po vseh predelih občine in zajemajo ureditev ce

Letos je župan Peter Misja z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom podpisal pogodbo o izgradnji čistilne naprave Podčetrtek. Z deli so že pričeli, bo pa okoli 2 milijona vredna investicija v Podčetrtku zaznamovala tudi leto 2022.

stne in vodovodne infrastrukture, sanacije plazov, obnove objektov, posodobitve na šolah …

Iz letošnjega leta bodo nadaljevali z okoli 2 milijona evrov vredno izgradnjo čistilne naprave Podčetrtek s kapaciteto 5.000 enot, ki bo krila območje Podčetrtka in vse do Svete Eme.

Nadaljevali bodo tudi z obnovo gradu Podčetrtek. Kot je dejal župan, je osnovna sanacija gradu še v teku, prihodnje leto se bodo potrudili za vnaprejšnjo obnovo, ki bi vključevala nova okna, ureditev fasade in druga dela.

Nadaljuje se tudi izgradnja prizidka k vrtcu v Pristavi pri Mestinju, kjer bodo na skoraj 250 dodatnih kvadratnih metrov površine pridobili dve novi igralnici, sanitarije, kabinet, zbornico in WC za zaposlene. Gradnja naj bi bila zaključena v pričetku leta, nato pa jih čaka še nakup opreme.

Med večjimi zalogaji bo tudi obnova objektov starih šol v Sveti Emi in v Polju ob Sotli. V Sveti Emi bodo v objektu uredili hostel.

Na področju šolske infrastrukture se obetajo tudi posodobitve v Podčetrtku, kjer bodo uredili novo pralnico. Ker se iz leta v leto soočajo z večjim številom vrtčevskih otrok, pa ima župan tudi v načrtu širitev jedilnice in garderob ter ureditev večjega zunanjega parkirnega prostora.

V Nezbišah se bodo že v prihodnjem letu mogoče razveselili nove kanalizacije, saj kot pravi župan, se bodo po pridobitvi gradbenega dovoljenja potrudili pridobiti tudi razpisna sredstva za realizacijo projekta.

Želijo si tudi čimprejšnje obnove celotnega gradu.

Zagotovljenih imajo tudi že nekaj razpisnih sredstev za nadaljevanje obnove plazov po različnih predelih v občini.

Na področju ceste infrastrukture bodo nadaljevali z rekonstrukcijo lokalne ceste ob Vonarski cesti, kjer ureditve čakata še dva kilometra. Sanirali bodo tudi nekaj ostalih odsekov. Ob Vonarju planirajo tudi ureditev zemlje, ki je zopet v občinski lasti, ter ureditev osnovne infrastrukture za izgradnjo načrtovanega turističnega, promocijskega in gostinskega centra.

Na področju izgradnje kolesarskih stez sta letos v urejanju kolesarski povezavi do bistriške in kozjanske občine, pridobivajo pa tudi projektno dokumentacijo za odsek kolesarske steze iz Cmereške proti Roginski Gorci proti občinama Šmarje in Šentjur, s čimer bodo, kot pravi župan, bolj ali manj zaključili izgradnjo kolesarskih stez po celotni občini.

V načrtu so tudi ureditev večjega parkirišča v Olimju in še nekaj manjših sanacij vodovodov, obnove razsvetljav na različnih območjih, elektrificirali bodo stolp na Rudnici, obnavljali in urejali razne turistične poti, v Imenem se bo urejal prehod za pešce in avtobusno postajališče, v Pristavi pri Mestinju bo v sodelovanju z državo potekala ureditev ceste, občina pa bo poskrbela za sofinanciranje ureditve pločnika.

Župan Peter Misja ob tem izpostavlja, da se občina v prihodnjem letu kljub planiranim visokim investicijskim sredstvom ne namerava zadolževati, prav tako pa bo v enaki meri tudi po finančni plati spodbujala delo društev, zagotovili bodo sredstva za razne razpise za občane, prav tako bo občina v enaki meri zagotavljala finančno pomoč za novorojencev občini.

Novi center bi v središču občine lahko zaživel že v letu 2023

Občina pa se s pripravo projektne dokumentacije in z nakupom zemljišča pri bencinski črpalki pripravlja tudi na graditev novega centra, namenjenega promociji in podjetništvu. Gre za dvoetažni objekt, v katerem bodo pridobili okoli 1500 kvadratnih metrov uporabnih površin. V objektu bi po dosedanji delovni verziji zaživeli prostori tržnice, bara z zunanjo teraso, trgovine s spominki, prireditvena dvorana ter ostali večnamenski prostori. V novem centru naj bi zaživel tudi podjetniški inkubator.

Vrednost naložbe na občini ocenjujejo med 2,5 in 3 milijone evrov. Za gradnjo in ureditev objekta se nadejajo razpisnih sredstev, objekt pa bi v tem primeru lahko zaživel že v letu 2023, pravi župan Misja.

E.Š.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X