Zaključek gradnje kanalizacijskega sistema, obnove ceste in ureditve javne razsvetljave na Prneku

4. 11. 2021 17:00

V Občini Rogaška Slatina je zaključen prvi del projekta »Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina.«

Projekt prinaša vlaganja v nadgradnjo čistilne naprave Rogaška Slatina, in sicer razširitev obstoječe kapacitete 9000 populacijskih enot za dodatnih 3500 populacijskih enot, urejen bo tudi sistem dehidracije, ter izgradnjo kanalizacije v primestnem naselju Prnek.

Ob otvoritvenem dogodku je župan mag. Branko Kidrič predstavil najnovejšo pridobitev na področju vlaganj v zeleno infrastrukturo

Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 1.915.609 evrov brez DDV, ki je za tovrstne investicije povračljiv. Občina Rogaška Slatina je uspela z aktivnostmi za uvrstitev projekta v Dogovor za razvoj Savinjske regije, ki zagotavlja sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi v višini 1.131.300 evrov iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Medtem ko gradbena dela na čistilni napravi še potekajo, pa je posodobljena javna infrastruktura na Prneku že predana svojemu namenu.

Primestno naselje Prnek do danes ni imelo v celoti urejene kanalizacije po veljavnem oskrbovalnem standardu za aglomeracijo Rogaška Slatina. Z izgradnjo dodatnih kanalizacijskih vodov se na sistem javnega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na novo priključuje 24 individualnih hiš s 94 prebivalci. Stopnja priključenosti prebivalstva na sistem odvajanja in čiščenja v aglomeraciji Rogaška Slatina se bo s tem povišala na 98 %. Na celotnem območju je predvideno odvajanje v ločenih sistemih – za odpadne vode iz gospodinjstev so zgrajeni novi kanali, obstoječi pa se po zaključku investicije koristijo le za odvajanje padavinskih voda.

Urejen in sodoben sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda je pogoj za učinkovito varovanje naravnih in vodnih virov. Izboljšanje pogojev za bivanje pa prinašajo tudi tisti deli infrastrukture, ki jih je glede na traso kanalizacije bilo smotrno urediti sočasno. Občina Rogaška Slatina je tako zagotovila dodatna sredstva za celovito obnovo ceste in tudi za izgradnjo cestne razsvetljave, v okviru katere je postavljenih 10 novih drogov za javno razsvetljavo.

Realizirana vrednost za gradnjo kanalizacije in obnovo ceste je znašala 173.000 evrov, za gradnjo cestne razsvetljave pa 12.000 evrov.

R.Č.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X