Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Občina Bistrica ob Sotli pričenja s hidravličnimi izboljšavami javnega vodovodnega sistema


Po spomladanski napovedani odobritvi evropskih kohezijskih in državnih sredstev se občina Bistrica ob Sotli skupaj z občino Brežice podaja v nekaj čez 6,6 milijona evrov vreden projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega omrežja v obeh občinah. v petek sta župna slednjih Ivan Molan in Franjo Debelak ter direktor izvajalskega podjetja HPG Brežice d.o.o. Nikola Marković v družbi okoljskega ministra mag. Andreja Vozjaka na gradu Brežice svečano podpisali pogodbo, po kateri bodo lahko pričeli z izvedbo projekta.

Občina Brežice in Bistrica ob Sotli sta skupaj pristopili k izvedbi projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, s čimer želijo  več kot 3.000 prebivalcem v obeh občinah zagotoviti dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo. Izvedba projekta bo zagotovila hidravlično izboljšavo cevovodov in pripadajočih objektov, optimizacijo vodovodnega sistema in zmanjševanje vodnih izgub na obeh vodnih sistemih, obenem pa bodo v projektu zagotovili tudi gradnjo rezervnih vodnih virov, ki bodo zagotavljali oskrbo z vodo v primeru večjih izpadov oziroma motene dobave pitne vode.

V Bistrici ob Sotli bodo tako do sredine leta 2023 obnovili dobrih 21 kilometrov glavnih vodov javnega vodovodnega omrežja na naslednjih devetih odsekih: Trebče- Srebrnik, Trebče–Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli–Gorenje, Trebče–Javorje, Križan vrh–Dekmanca, Bistrica ob Sotli–Kunšperk, Bistrica ob Sotli-Domačija Bratuša, Bistrica ob Sotli–Čehovec–Bizeljsko ter Bistrica ob Sotli–Koren. Zgrajen bo tudi novi vodohran Trebče s prostornino 100 m3.

»Za Bistrico ob Sotli je razen telovadnice in vrtca to eden največjih projektov ta čas. Vesel sem, ker  smo v sodelovanju z Občino Brežice naredili zelo velik in pomemben projekt, ki zajema 3.500 ljudi in 40 kilometrov cevi, kar je izrednega pomena. V Bistrici ob Sotli bomo s tem rešili vsaj 30 odstotkov izgubljene vode, ki se nam ta trenutek dogaja. Hidravlične izboljšave nas bodo rešile izpada vode v sušnem obdobju, saj imamo kar nekaj hiš, ki so ob velikih sušah brez vode. Biti danes brez vode pa je hujše biti kot brez elektrike. Voda je tista najosnovnejša dobrina, za katero se moramo potruditi,« je ob podpisu pogodbe dejal bistriški župan Franjo Debelak in ob tem povedal, da je občinska uprava v projekt vložila že precej dela, saj je že pred odobritvijo evropskih in državnih sredstev pridobila gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta, prav tako so ponekod tudi s težavo zbrali soglasja lastnikov zemljišč, ki jih vključujejo v projekt.

Celotna vrednost projekta znaša 6,67 milijona evrov, od tega je za bistriško občino namenjenih 2,7 milijonov evrov. Kohezijski sklad bo za izvedbo projekta prispeval 4,09 milijona evrov oz. 85 odstotkov, Ministrstvo za okolje in prostor pa dobrih 722.000 evrov oz. 15 odstotkov. Preostala sredstva bosta zgotovili občini, in sicer v Brežicah 1,1 milijona evrov, v Bistrici ob Sotli pa 757.000 evrov.

Na javnem razpisu so za izvajalca del izbrali podjetje HPG Brežice d.o.o., v partnerstvu z družbo Kostak d.d.

E.Š., foto: Jernej Šulc (Naše Oko)