Kozjanski park prejemnik mednarodne nagrade Melina Mercouri

18. 11. 2021 16:54

Svetovna mednarodna nagrada Melina Mercouri se pod okriljem Unesca podeljuje na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. Nagrada, ki se podeljuje vsaki dve leti, bo letos podeljena prvič Sloveniji, Kozjanskemu regijskemu parku.

Mednarodna nagrada Melina Mercouri je nastala leta 1995 pod okriljem partnerstva Unescove svetovne dediščine in grške vlade, podeljuje pa se za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike. Unesco poziv za nominacijo za nagrado razpisuje vsaki dve leti in letos spomladi so nominacijo zanjo oddali tudi v Kozjanskem parku s čimer so želeli opomniti na 40-letnico Kozjanskega regijskega parka in njihovega odgovornega odnosa do naravnih in kulturnih vrednot ter tkanje pomembnih niti s prebivalci in ustanovami znotraj prostora parka.

Nagrada podeljena evropski krajini

Na poziv za nominacijo za nagrado Melina Mercouri se prijavi okoli 50 prijaviteljev iz vsega sveta. Letos se nagrada podeljuje osmič. Javni zavod Kozjanski park je bil izbran med več kot 47 prijavljenimi nominacijami za nagrado kulturne krajine in bo prejel 30.000 dolarjev za nadaljnje delo. Kot so zapisali podeljevalci nagrade, v Kozjanskem parku upravljajo z izjemnim območjem v Sloveniji, ki obsega skupaj 314 enot nepremične kulturne dediščine in 66 naravnih vrednot. Za pestro krajino so značilni predalpski gozdnati hribi, ki se zlivajo v razgibano gričevje, to pa nato preide v rodovitno ravnino ob reki Sotli. Najpomembnejši elementi te kulturne krajine so travniški sadovnjaki in sadni vrtovi, ki pomembno prispevajo k izjemni biotski raznovrstnosti območja. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000.

Skrbniki te edinstvene kulturne krajine so predvsem njeni prebivalci, lokalne skupnosti, kulturni dogodki in festivali, ki pomembno pripomorejo k njenemu ohranjanju.

UNESCO in mednarodna mreža biosfernih območij

Unesco je specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo s sedežem v Parizu, ki je bila ustanovljena leta 1945. Organizacija je najbolj poznana predvsem po seznamu svetovne dediščine, na katerem se je letos znašlo že 936 spomenikov oziroma spomeniških območij. Poleg promoviranja naravne in kulturne dediščine pa je Unesco aktiven še na veliko drugih področjih, sponzor je namreč številnim projektom, od tehniškega izobraževanja do promoviranja kulturne raznolikosti in varovanja človekovih pravic.

Slovenija je k Unescu pristopila leta 1992, Kozjanski park pa je del Unesca od leta 2010, ko sta bili Kozjansko in Obsotelje sprejeti v mednarodno mrežo biosfernih območij v okviru programa Človek in biosfera pod okriljem Unesca.

Kulturne krajine so močno vpete v družbeni razvoj in sooblikujejo pogoje za življenje skupnosti po svetu – pogoje za pridelovanje hrane in pridobivanje surovin, stanje vodnih virov, klimatskih razmer in biodiverzitete. Delovanje pod okriljem nagrade Meline Mercouri pomembno podpira izpolnjevanje ciljev Agende 2030. Poslanstvo Agende 2030 predstavlja prizadevanje za odpravo vseh oblik revščine in neenakosti ter boj proti podnebnim spremembam.

foto: KP

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
145 queries in 0,797 seconds.