Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Lanskega novembra veliko manj odpadnih sveč: posledica epidemije ali večletnega prizadevanja k manjši porabi?


Približuje se 1. november, s tem pa dan spomina na mrtve. Na praznik Slovenci tradicionalno obiščemo grobove svojih bližnjih ter prižgemo svečo. Ker pa so sveče, sploh tiste, ki se jih ne da reciklirati, slabe za okolje, so se v zadnjih letih odvile akcije, ki poskušajo zmanjšati število prižganih sveč. Ena izmed teh je da namesto sveče na grob postavimo zastavico sočutja, ki je okolju veliko prijaznejša.

Kako se v zadnjih petih letih spreminja količina odpadnih sveč, smo povprašali podjetje OKP Rogaška Slatina, ki v šestih občinah Kozjanskega in Obsotelja skrbi za odvažanje odpadkov. Te so Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Kozje ter Bistrica ob Sotli. Odpadne sveče v občinah Šentjur in Dobje pa pobira podjetje Simbio, ki podatkov pobranih sveč po občinah ne zbira.

Količina odpadnih sveč po občinah

V občini Šmarje pri Jelšah se nahaja 6 pokopališč. Največjo količino sveč so lani novembra pobrali na pokopališču Šmarje pri Jelšah, kjer so pobrali 440 kilogramov sveč. Na vseh drugih pokopališčih v občini, to so Sveti Štefan, Zibika, Šentvid, Sladka Gora, Kristan Vrh, so lani pobrali po 100 kilogramov sveč. To je veliko manj kot leto poprej, ko so novembra samo v Šmarju pobrali 1.790 kilogramov sveč, po drugih pokopališčih v občini pa od 300 do 400 kilogramov.

V občini Rogatec se nahajajo tri pokopališča, to so Rogatec, Sveti Jurij ter Sveti Rok Dobovec. V Rogatcu so lani novembra pobrali 190 kilogramov sveč, na drugih dveh pokopališčih pa po 120 kilogramov. Leta 2016 so na vsakem izmed treh pokopališč 460 kilogramov.

V občini Podčetrtek so novembra lani skupaj pobrali 430 kilogramov odpadnih sveč. Od tega je bilo po 60 kilogramov pobranih na pokopališčih Polje ob Sotli, Devica Marija ter Olimje, 250 kilogramov pa na pokopališču Sveta Ema. To je skoraj štirikrat manj kot leta 2019, ko so na štirih pokopališčih v občini skupaj pobrali 1.590 kilogramov sveč.

V občini Rogaška Slatina so na njihovem največjem pokopališču, Sveti Trojici, novembra lani pobrali 1.590 kilogramov sveč, kar je 530 kilogramov manj kot leto prej. Na pokopališču Kostrivnica so pristojni lani pobrali 430 kilogramov sveč, na Svetem Florijanu pa 210 kilogramov. Samo na teh dveh pokopališčih skupaj so lani novembra pobrali kar 1.040 kilogramov odpadnih sveč.

V občini Kozje so novembra lani na njihovih šestih pokopališčih skupaj zbrali 540 kilogramov odpadnih sveč, največ na pokopališčih Kozje, Pilštanj in Podsreda, kjer so na vsakem pobrali po 120 kilogramov sveč. Na pokopališčih Dobležiče, Zagorje in Buče pa so pobrali po 60 kilogramov sveč. Leta 2019 so na vseh pokopališčih pobrali kar 2.360 kilogramov sveč.

V občini Bistrica ob Sotli so na pokopališču lani novembra zbrali 180 kilogramov sveč, leta 2018 pa celo več kot 1.000 kilogramov.

Epidemija pripomogla k manjši količini odpadnih sveč

Količina odpadnih sveč, ki so jih pobrali novembra lani v vseh šestih občinah znaša, 4.750 kilogramov, kar je veliko manj kot prejšnja leta. Predvidevamo, da je manjša količina pobranih sveč predvsem posledica epidemije koronavirusa, saj je bila skoraj 60 % manjša kot prejšnja leta. Leta 2016 so namreč pobrali 12.040 kilogramov sveč, leto kasneje 11.745 kilogramov, leta 2018 11.765 kilogramov, leta 2019 pa je bilo po šestih občinah pobranih 11.730 kilogramov.

D.K.