V soboto občuten porast hospitaliziranih covidnih bolnikov. Pogoj PCT bo treba izpolnjevati praktično povsod

12. 9. 2021 10:26

V soboto je bilo potrjenih 559, bolnišnice pa so včeraj zaznale velik porast covidnih bolnikov. Število hospitaliziranih je že blizu 300, intenzivno nego pa potrebuje že 70 covidnih bolnikov. Včeraj ni umrl nihče.

Vlada še razširila pogoj PCT.

Vlada je izdala nov odlok v katerem določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. Prebolevnik PCT pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. 

PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.   

Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami iz se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. 

Vlada v odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih mask obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za:

 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre,
 9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta, in
 11. za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti.

Odlok začne veljati 15. septembra 2021. (vir: Ministrstvo za zdravje)

Četrti val še vedno v naraščanju

Včeraj je bilo opravljenih skupaj 19.224 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno 559 okužb, kar je 76,3 % več kot teden prej, ko je bilo potrjeno okuženih 317 oseb.

Opravljenih je bilo 16.504 hitrih antigenskih testov (HAGT) in 2.720 molekularnih PCR testov, ki so potrdili 559 okužb z deležem pozitivnih izvidov 20,6 %.

Trenutno je hospitaliziranih 292 covidnih bolnikov oz. 18 več kot dan prej. Od vseh jih 70 potrebuje intenzivno covid nego oz. 7 več kot dan prej. V bolnišnice je bilo sprejetih 27 bolnikov s hujšim potekom covida-19. Iz bolnišnic so odpustili 9 prebolevnikov. Včeraj ni umrl nihče. Od začetka epidemije je skupaj umrlo 4.469 bolnikov s covidom-19.

7-dnevno povprečno število potrjeno okuženih je 834 okuženih oseb (včeraj 800), 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev je 455 (včeraj 441).

Število aktivno okuženih prebivalcev Slovenije je 9.656 (včeraj 9.373).

Epidemiološko stanje na Celjskem

Na Celjskem oz. savinjski regiji je bilo včeraj potrjenih 41 okužb (prejšnji teden 20). Največ jih je bilo potrjenih v občini Celje 8, sledijo Šentjur 6, Laško 5, Zreče 5, Slovenske Konjice 3, Vitanje 3, Prebold 2, Rogaška Slatina 2, Vransko 2, Gornji Grad 1, Mozirje 1, Podčetrtek 1, Polzela 1, Štore 1.

7-dnevno povprečno število okuženih v savinjski regiji je 101,7 (včeraj 98,7).

V posavski regiji (včeraj 6 potrjenih okužb), kamor spada edina občina Kozjanskega in Obsotelja Bistrica ob Sotli (včeraj brez okužb), je 7-dnevno povprečno število okuženih oseb 20,0 (včeraj 19,4).

Splošni bolnišnici Celje se zdravi 33 bolnikov s hudim potekom covida-19 (včeraj 31). 7 covidni bolniki potrebujejo intenzivno covid nego. Včeraj so sprejeli 3 covidne bolnike, odpustili so enega prebolevnika.

Precepljenost

Po podatkih NIJZ-a je bilo do sedaj s prvim odmerkom cepljenih 1.025.572 oseb. To je 49 % vseh prebivalcev Slovenije oz. 58 % vse odrasle populacije. Z vsemi odmerki pa 935.776 oz. 44 % vseh prebivalcev  oz. 53 % vse odrasle populacije.

Podatke o tem, koliko potrjeno okuženih in hospitaliziranih v Sloveniji je polno cepljenih proti covidu-19, najdete tukaj.

Kakšna je trenutna precepljenost po regijah, občinah ter na nacionalni ravni, kakor tudi ostale informacije o cepljenju, najdete tukaj.

Urnik cepljenj za nenaročene, ki jih redno izvaja ZD Šmarje pri Jelšah najdete TUKAJ – klikurnik za ZD Celje pa najdete TUKAJ – klikSeznam vseh cepilnih enot po Sloveniji najdete tukaj.

Več informacij o cepljenju proti covidu-19 najdete tukaj. Kdaj in kje po lokacijah po Sloveniji se nahajajo mobilne cepilne enote najdete tukaj.

B.S.

Oznake: , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
143 queries in 1,694 seconds.