Ustanovljen nov Razvojni svet Savinjske regije za obdobje 2021–2027

8. 9. 2021 13:32

V Aninem dvoru v Rogaški Slatini je v torek, 7. septembra 2021, potekala ustanovna seja Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021–2027. Za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije je bil izvoljen mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina.

Za podpredsednika Razvojnega sveta regije Savinjske regije je bil izvoljen Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje.

Razvojni svet Savinjske regije usklajuje razvojne pobude in interese v regiji. Na konstitutivni sejije bila potrjena tudi nova sestava Razvojnega sveta Savinjske regije, ki šteje 34 članov, in sicer 12 predstavnikov lokalnih skupnosti, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji, 6 predstavnikov nevladnih organizacij ter štirje predstavniki območnih razvojnih partnerstev. Člani usmerjajo in vodijo pripravo regionalnega razvojnega programa, sodelujejo in se usklajujejo z drugimi regijami na področju regionalnega razvoja ter teritorialnega razvojnega dialoga. Razvojni svet regije potrjuje Dogovore za razvoj regij, spremlja njegovo izvajanje ter izvajanje Regionalnega razvojnega programa. V okviru Razvojnega sveta Savinjske regije delujejo štirje odbori, ki usklajujejo vsebine in aktivnosti po posameznih področjih.

V Savinjski regiji je kot nosilna institucija opravljanja splošnih razvojnih nalog vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij Razvojna agencija Savinjske regije, RASR, d.o.o., ki vodi vse postopke

Člani so na ustanovni seji razpravljali o programiranju za novo finančno perspektivno ter o pripravi Regionalnega razvojnega programa in ključnih regijskih projektih za programsko obdobje 2021–2027. Ob tem so sprejeli pobudo, da predsedniki razvojnih svetov regij ter predsednik Kohezijske regije Vzhodna Slovenija zavzamejo enotno stališče v pogovorih z ministrstvi pri programiranju za novo programsko obdobje.

Mag. Branko Kidrič je ob izvolitvi povedal: »Zahvaljujem se za izkazano zaupanje, da sem bil ponovno izvoljen za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije za obdobje 2021–2027. Pomembno je sodelovanje in povezovanje na vseh področjih, saj le tako lahko izpeljemo pomembne regijske projekte, s katerimi prispevamo k hitrejšemu razvoju celotne Savinjske regije.«

O novi finančni perspektivi in pripravi regionalnega razvojnega programa je spregovorila Iva Zorenč, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije, RASR, d.o.o.: »Že v naslednjih mesecih nas čaka pomembno delo, saj bomo zaključili z aktivnostmi za pripravo Regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021-2027. Vizijia naše regije je »Zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija.«

Člani so na ustanovni seji razpravljali o uresničevanju Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 in opozorili na težave s katerimi se soočajo predvsem na prednostnih naložbah 6.1 – Vlaganje v vodni sektor in 4.4 – Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Člani Razvojnega sveta za programsko obdobje 2021-2027
I. PREDSTAVNIKI OBČIN
1. Bojan Šrot Župan Mestne občine Celje
2. Branko Petre Župan Občine Vojnik
3. Franc Zdolšek Župan Občine Laško
4. Peter Dermol Župan Mestne občine Velenje
5. Janko Kopušar Župan Občine Šmartno ob Paki
6. Katarina Prelesnik Županja Občine Solčava
7. Mag. Branko Kidrič Župan Občine Rogaška Slatina
8. Mag. Marko Diaci Župan Občine Šentjur
9. Janko Kos Župan Občine Žalec
10. Jože Kužnik Župan Občine Polzela
11. Darko Ratajc Župan Občine Slovenske Konjice
12. Mag. Boris Podvršnik Župan Občine Zreče
II. PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA
1. Izidor Krivec Direktor Celjske mesnine d.o.o.
2. Florjan Vasle Direktor Terme Olimia d.d.
3. Davorin Leskovar Izvršni direktor Cetis d.d.
4. Branko Bračko Član uprave Unior d.d.
5. Tomaž Benčina Direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje
6. Peter Pišek Direktor Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o
7. Aleš Seidl Direktor AS SYSTEM d.o.o.
8. Dejan Vodovnik Direktor VOPI PROJEKTI d.o.o
9. dr. Vladimir Malenković Vodja razvojnih projektov v Premogovnik Velenje d.o.o.
10. Boštjan Sovič Direktor Skupnih razvojnih enot v Gorenje d.o.o. Velenje
11. Samo Mirnik Izvršni direktor KLS Ljubno d.o.o.
12. Stanko Jamnik Direktor Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje
III. PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ
1. dr. Selma Filipančič Jenko Predsednica Društva NOVUS
2. Andraž Čuvan Študent strojništva in zastopnik Študentskega kluba Žalec
3. David Razboršek Direktor nevladne organizacije VOZIM, zavod za inovativno izobraževanje
4. Marjan Budiša Nepremičninski agent in zastopnik društva Ženski nogometni klub Savinja Trnovlje Celje
5. Nežika Pavlič Brečko Direktorica socialnega podjetja Mladinski center Dravinjske doline
6. Špela Rožman Šolska svetovalna delavka in zastopnica Mladinskega kulturnega kluba Netek
IV. PREDSTAVNIKI OBMOČNO RAZVOJNIH PARTNERSTEV
1. Bojana Žaberl Direktorica Razvojne agencije Sotla
2. Stojan Praprotnik Direktor Razvojne agencije Savinja, GIZ
3. mag. Biljana Škarja Direktorica Razvojne agencije SAŠA
4. Miran Jurkošek Župan Občine Štore
Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
147 queries in 1,806 seconds.