Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Z novim Centrom interpretacije zavarovanih območij na gradu Podsreda želijo obiskovalcem olajšati raziskovanje naravne in kulturne dediščine v okolici


Grad Podsreda je nedavno dobil Center interpretacije zavarovanih območij. To je Središče za obiskovalce Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. V okviru projekta je Občina Kozje kot glavni investitor s Kozjanskim parkom uredila grajsko pisarno z recepcijo za sobe in apartmaje na gradu Podsreda, grajsko trgovino lokalnih produktov in interaktivno predstavitev naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Novi prostori na gradu Podsreda

Na razstavi so izpostavljene sledeče vsebine: visokodebelni travniški sadovnjaki – Čerčkova domačija, praznik kozjanskega jabolka, ptič čebelar, suha traviška na veterniku, Gruska jama ter dolina srednjeveških trgov. Rastava se nahaja v prostoru Centra interpretacije narave Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, v tem prostoru pa obiskovalci lahko prav tako pridobijo uporabne informacije za oglede točk naravne in kulturne dediščine okolice. V sredini prostora bo maketa celotnega območja z označitvijo točk naravne in kulturne dediščine, na tablicah bodo predstavljene podrobnejše vsebine. Na večjem monitorju pa bo uporabnik lahko izbiral med različnimi kratkimi izobraževalnimi filmi.

Projekt je za občino Kozje in Kozjanski park izjemnega pomena, saj so bila poleg pridobitve nove investicije, poglobljena dolgoletna projektna sodelovanja s partnerskimi institucijami ter vzpostavljen dodaten pogoj za ozaveščanje o pomenu biosfernih območij, saj predstavljajo vzorčne pomene za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Celotna vrednost projekta je 141.810,73 evrov, od tega 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev.

Ta projekt je sicer nastal v koordinaciji LAS Obsotelje in Kozjansko, ki je skupaj s še tremi LAS: LAS Posavje, LAS s Ciljem in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pripravila projektni nalog, ki povezuje štiri zavarovana območja narave iz Slovenije, na vsako posamezno območje pa prinaša zanimive vsebine. Ideja je bila odobrena na 5. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Potrjenih je bilo devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 3.019.506,52 evrov. Projekt za območje LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS Posavje sicer predstavlja nadgradnjo v letu 2020 zaključenega projekta sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, ki je izpostavil potrebo po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, infrastrukturnih ureditvah in boljšem izkoristku edinstvenega potenciala, ki ga imajo zavarovana območja narave, posebej dve vključeni Unescovi biosferni območji.

D.K.