Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Lestvica transparentnosti: med občinami KiO najvišje Rogaška Slatina


Inštitut Danes je nov dan (DJND), Organizacija za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja so predstavili izsledke raziskave odprtosti in transparentnosti slovenskih občin, da bi ponudili širši vpogled v transparentnost delovanja lokalne samouprave, predstavili dobre in slabe prakse ter podali priporočila, kako stanje izboljšati

Rezultate so zbrali na interaktivnem spletnem mestu Lestvica transparentnosti, kjer lahko občanke in občani poleg sistematičnega pregleda stanja preverijo, kako so se izkazale posamezne občine in jih primerjajo z ostalimi občinami.

Za vsako občino so podali tudi pet priporočil, s pomočjo katerih bodo lahko te v prihodnje delovale še bolj transparento in vključujoče, prebivalke in prebivalce pa spodbudili, da nasvete posredujejo svojim občinskim funkcionarjem.

 

Čeprav se včasih zdi, da igrajo v državi pomembno vlogo le odločitve vlade, tudi lokalna samouprava bistveno vpliva na naša vsakdanja življenja. Zato mora biti delovanje občin odprto in vključujoče, saj to javnosti omogoča sodelovanje v različnih procesih – od spremljanja pomembnih tem do neposredne udeležbe pri sprejemanju odločitev.

Številke so pokazale, da imajo slovenske občine še precej možnosti za napredek, saj večina pri odpiranju svojega delovanja ni proaktivna, temveč zgolj sledi zastarelim praksam in neambiciozni zakonodaji. Še bolj osupljivo je, da kar 168 občin na nekaterih področjih ne zadošča niti minimalnim zakonskim standardom. V povprečju so slovenske občine tako dosegle 34,9 od 100 točk, torej le nekaj več kot tretjino vseh kazalnikov, tudi najbolje uvrščena občina pa je dosegla le približno dve tretjini točk. Najbolje se je sicer odrezala Mestna občina Ljubljana, ki je osvojila 69,2 točke.

Rogaška Slatina najvišje med občinami KiO

Najvišje med osmimi občinami KiO se na lestvici transparentnosti uvršča Občina Rogaška Slatina, ki s 47,5 točkami zaseda 15. mesto. Največje število točk je Občina Rogaška Slatina prejela v vsebinskih sklopih: Dostopnost spletnega mesta (15 od 20 možnih točk), Preglednost spletnega mesta in dostop do informacij (14/20) in Transparentnost in vključenost v sprejemanje proračuna (10/20). Manj pa pri Transparentnost delovanja občinskega sveta (8,5/20) in Vključenost v delovanje občine in obveščanje (0/20). Podrobnosti in priporočila najdete tukaj.

Med občinami KiO slatinski na 20. mestu sledi Občina Rogatec (46 točk – podrobnejše ocene in priporočila najdete tukaj), na 46. mestu Občina Bistrica ob Sotli (41,1 točke – podrobnejše ocene in priporočila najdete tukaj), na 65. mestu Občina Podčetrtek (37,5 točke – podrobnejše ocene in priporočila najdete tukaj), na 70. mestu Občina Šentjur (37 točk – podrobnejše ocene in priporočila najdete tukaj), na 88. mestu Občina Šmarje pri Jelšah (35,5 točk – podrobnejše ocene in priporočila najdete tukaj), na 126. mestu Občina Kozje (32,5 točk – podrobnejše ocene in priporočila najdete tukaj) in na 185. mestu Občina Dobje (26,5 točk – podrobnejše ocene in priporočila najdete tukaj).

Na podlagi kakšnih kriterijev se je ocenjevalo transparentnost in kaj so podatki pokazali?

Podatki so pokazali signifikantno korelacijo med številom doseženih točk in višino proračuna ter tudi med številom doseženih točk in številom prebivalcev. To pomeni, da so občine z višjim proračunom in večjim številom prebivalcev praviloma bolj odprte in transparentne ter obratno – manjše občine so pogosto manj transparentne. Pri tem je sicer mogoče, da je v manjših občinah za razliko od urbanih središč spletno mesto manj prepoznan kanal obveščanja, zato je tam na voljo manj informacij, nizko število točk pa je lahko tudi posledica nezadostnih kadrovskih kapacitet in finančnih sredstev.

Avtorji raziskave so 212 slovenskih občin analizirali z 80 kazalniki, razdeljenimi v 5 vsebinskih sklopov. Pri tem so zbrali podatke iz leta 2020, in sicer na podlagi občinskih spletnih mest, zakonodaje oziroma javno dostopnih dokumentov, kot so občinski poslovniki, pri enem od sklopov pa tudi z neposrednimi odgovori občin na poslane vprašalnike. Ocenjevali so transparentnost delovanja občinskega sveta, preglednost občinskih spletnih mest in dostopnost informacij, transparentnost in vključenost v postopke sprejemanja proračunov, dostopnost spletnih mest ter vključenost javnosti v delovanje občin.

Interaktivno spletno mesto Lestvica transparentnosti – tukaj