LAS Obsotelje in Kozjansko objavil 3. Javni poziv sklada ESRR

21. 9. 2021 11:56

LAS Obsotelje in Kozjansko je objavil 3. javni poziv za izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  

Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 220.395,65  eurov, operacije pa so lahko sofinancirane v višini 80 % upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog je 4. 11. 2021.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite vsak delovni dan med 9. in 12. uro:

  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
  • po telefonu: 03/81-71-860,
  • po e-pošti: las.ok@rasotla.si,

ali na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko.

Predstavitev javnega poziva bo potekala tudi na spletni delavnici.

 

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X