Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Katere projekte v cestno infrastrukturo v občinah Rogaška Slatina in Rogatec bo investirala država


Ob vladnem obisku savinsjke statistične regije, ki se je zgodil pretekli teden, je na delovni obisk v Rogaško Slatino prišel tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec s sodelavci. Tam se je srečal z županoma občin Rogaška Slatina in Rogatec.

Na sestanku je bila prisotna tudi direktorica Direkcije za infrastrukturo. Pogovarjali so se o aktualnih projektih v obeh občinah in se dotaknili problematike dostopnosti Obsotelja in Kozjanskega od avtoceste.

Ugotovljeno je bilo, da se v Občini Rogatec pospešeno pripravlja projektna dokumentacija in prostorski akt za umestitev obvoznice Rogatec v prostor. Dela potekajo po zastavljenem terminskem planu. Drugi projekt, ki je bil izpostavljen v tej občini je nadaljevanje obnove državne ceste od Rogatca proti Dobovcu in v določenih odsekih tudi izgradnja pločnika. Za izgradnjo le tega je predhodno treba pripraviti projektno in razpisno dokumentacijo, kar pa je predvideno, da se bo realiziralo še v letošnjem letu.

V Občini Rogaška Slatina pa bo direkcija pripravila ustrezno dokumentacijo za modernizacijo in obnovo 1,5 km državne ceste od krožišča v Tekačevem proti Podplatu. Izvedba te investicije je predvidena v prvi polovici prihodnjega leta. Na sestanku so obravnavali tudi problematiko križišča lokalne ceste, ki vodi od II. OŠ in vrtca na državno cesto. Dogovorili so se, da bo občina pripravila več variant izvedbe preureditve tega križišča, nato pa bodo strokovne službe Direkcije za infrastrukturo proučile izvedljivost in smiselnost optimalne variante.

Oba župana sta se zahvalila ministru in direktorici za večletno dobro sodelovanje, prav tako pa tudi za bodoči skupni projekt daljinskih kolesarskih povezav na eni strani od Šentjurja preko Šmarja pri Jelšah, Mestinja, Rogaške Slatine do Rogatca,  z odcepom za Brezje in za sofinanciranje drugega projekta, ki ga vodi Občina Rogaška Slatina, v katerem se bo izvajala rekonstrukcija LC Brezje – Zg. Gabrnik, ob sočasni izgradnji kolesarskih pasov.

Ob zaključku srečanja so se dogovorili še, da bo v bližnji prihodnosti, po možnosti že v prihodnjem letu, Direkcija za infrastrukturo, prestopila k obnovi državne ceste tudi na relaciji Brezje – Pečica.

Anketa: zadovoljstvo z državnim vlaganjem v lokalno okolje

Sodelujte v naši anketi kako ste zadovoljni z investicijami in pomočmi te vlade lokalnemu okolju ter na katerih področjih bolj in na katerih manj …
Create your own user feedback survey