Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Kozjem bodo preuredili stadion in obnovili tekaško stezo


Županja občine Kozje Milenca Krajnc je s podjetjem Lesnina MG oprema, ki bo projekt izvedlo skupaj s podjetjema Flora sport in MB oprema, podpisala pogodbo za preureditev stadiona Kozje ter obnovo tekaške steze.

Stadion z atletsko stezo in nogometnim igriščem v Športnem parku Kozje je osrednji športni objekt v Občini Kozje. Stadion v obstoječem stanju ne zagotavlja dimenzijske in varnostne ustreznosti po športno tekmovalnih standardih, zato je Občina Kozje pristopila k investiciji prenove stadiona.

Obstoječi stadion vsebuje veliko nogometno igrišče dimenzije 100×60 m, okoli katerega je izdelana 360 m dolga atletska steza v leš izvedbi. Nogometno igrišče ima izvedeno drenažo in namakalni sistem.

Kaj zajema projekt stadion/tekaška steza Kozje?

Investicija prenove stadiona zajema dograditev nogometnega igrišča na normirano velikost 102 x 64 m, kar zagotavlja pogoje za izvedbo tekmovanj na višji tekmovalni ravni. Umeščene bodo 4 tekaške proge v dolžini 400 m in 6 tekaških prog za kratke teke, ki bodo izvedene v dvoslojni poliuretanski prevleki. V sklopu prenove je zajeta tudi umestitev atletskih disciplin kot so skok v daljino, skok v višino, suvanje krogle in met vorteksa, zarisano pa bo tudi enojno teniško igrišče. Urejeno bo odvodnjavanje stadiona, z namenom zavarovanja brežine pa se bo izvedla tudi kamnita zložba. Celoten kompleks bo ograjen s plastificirano žično ograjo.

Vrednost gradbenih del znaša 567.126,88 EUR brez DDV. Sredstva so v večini zagotovljena iz proračuna Občine Kozje, del sredstev pa je občina pridobila z razpisov Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije. Pričakuje se tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Občina Kozje je zagotavila tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in gradbenega nadzora.

R.Č.