Kako so se dijaki na Kozjansko-Obsoteljskem in Celjskem odrezali pri pisanju poklicne mature

8. 7. 2021 19:24

Minulo sredo se je za dijake zadnjih letnikov srednje strokovnih programov še uradno zaključilo srednješolsko izobraževanje. Na šolah so se odvile proslave, kjer so bili dijaki seznanjeni s svojim uspehom na poklicni maturi ter prejeli spričevalo za opravljeno srednješolsko izobraževanje.

Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov. Prvi je slovenščina, nato ima dijak možnost izbire med pisanjem matematike in angleščine. Piše se tudi stroka, katera je odvisna od smeri šolanja, na koncu pa sledi še praktični del stroke, ki je prav tako različen na vsaki šoli. Pri poklicni maturi je sicer največje možno število točk 23, slovenščina prinese 8 točk, vsi drugi predmeti pa 5. Dijak postane zlati maturant, če doseže vsaj 22 točk.

Na Kozjansko.info smo se pozanimali o uspehih dijakov, ki so letos opravljali poklicno maturo.

Šolski center Rogaška Slatina

Na Šolskem centru Rogaška Slatina je v letošnjem letu poklicno maturo opravljalo 41 kandidatov. Od tega se jih je 28 izobraževalo v programu tehnik optik, 13 pa v programu tehnik steklarstva. Maturo je opravilo 40 kandidatov, povprečje doseženih točk na šoli pa znaša 17,28.

Štirje maturanti pa so dosegli vsaj 22 točk in s tem postali zlati maturanti.

Šolski center Šentjur

Dijaki Šolskega centra Šentjur so opravljali poklicno maturo v naslednjih izobraževalnih programih: Kmetijsko podjetniški tehnik – Srednje strokovno izobraževanje, Kmetijsko podjetniški tehnik – Poklicno tehniško izobraževanje, Živilsko prehranski tehnik – Srednje strokovno izobraževanje in Živilsko prehranski tehnik –  Poklicno tehniško izobraževanje.

V spomladanskem roku je poklicno maturo opravljalo 24 dijakov zaključnih letnikov, uspešno jo je opravilo 21 (87,5 %), 3 dijaki niso bili uspešni (12,5 %). Povprečna ocena je bila 16,19. Zlatih maturantov v tem izpitnem roku nismo imeli.

Gimnazija Celje – Center

Na Gimnaziji Celje – Center je poklicno maturo opravljalo 85 dijakov programa predšolska vzgoja, opravili so jo vsi. Povprečno število doseženih točk je 18,5.

Na šoli so imeli tudi 11 zlatih maturantk, od tega tri z vsemi točkami, to so Manja Jelčič, Kaja Skerbiš in Teja Špilek. Zlate maturantke, ki so dosegle 22 točk pa so Patricija Grebovšek, Zoja Kac, Nuša Pusovnik, Nuša Zupan, Neža Kokol, Anamarija Prislan, Livia Štrljič in Ela Medved.

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠCC)

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije je poklicno maturo v spomladanskem roku opravljalo 190 dijakov, uspešno jo je opravilo 188. Od tega jih je kar 65 doseglo odličen uspeh, za katerega je potrebno zbrati 18 točk ali več.

Na šoli imajo 18 zlatih maturantov, od teh so štirje dosegli vseh 23 točk, to so Oskar Šonc, Anže Koradej, Žan Mauer in Taja Atelšek. Zlati maturanti z osvojenimi 22 točkami pa so Srečko Čakš, Rok Drame, Luka Rušnik, Lan Senica, Filip Gregorc, Timotej Jezernik, Valentin Ocvirk, Urh Feldin, Alen Fuks, Lara Furman, Živa Sivka, Neja Skornšek, Benjamin Jeran in Nika Šibilja Mlinarič.

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije se vsako leto opravlja tudi zaključni izpit, ki ga opravljajo dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in nižjega poklicnega izobraževanja. Tega je letos opravljalo 94 dijakov, vsi pa so ga uspešno opravili.

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje je v spomladanskem roku poklicno maturo opravljalo 230 dijakov, uspešno pa jo je opravilo 227. Povprečna ocena znaša 16,5 točke. Na šoli je letos tudi 16 dijakov, ki so postali zlati maturanti.

Fotografija najuspešnejših dijakov šole
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je spomladanski rok poklicne mature opravljalo 96 dijakov. 77 od teh se je izobraževalo v programu gastronomija in turizem, 19 pa v programu gastronomija. V celoti je maturo opravilo 92 dijakov.

Med maturanti jih je osem doseglo izjemen uspeh, to so Urša Kodrin, Kaja Gobec, Zala Kavčič, Maruša Volavšek, Maruša Fužir, Lucija Menih, Larisa Koren in Lara Rituper. Od teh sta vse možne točke dosegli Urša Kodrin in Larisa Koren.

Ekonomska šola Celje

Na Ekonomski šoli Celje je poklicno maturo opravljalo  73 dijakov. 68 maturantov je v celoti opravilo maturo. Povprečno število doseženih točk je 19,31. Na šoli je 14 dijakov doseglo izjemen uspeh pri maturi. 7 od teh je bilo zlatih maturantov, 7 pa diamantnih.

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, ŠCC

Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko je k maturi pristopilo 73 dijakov zaključnih letnikov. 66 maturantov je maturo v celoti opravilo, s tem rezultatom vodstvo šole ni zadovoljno, saj je veliko slabši kot v prejšnjih letih. Menijo, da je k slabem rezultatu pripomogel pouk na daljavo.

Kljub slabemu izidu opravljanja mature pa imajo na šoli 10 zlatih maturantov, kar je daleč najvišje število v primerjavi z prejšnjimi nekaj leti. Lani je bil zlati maturant samo eden.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, ŠCC

Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja je maturo opravljalo skupno 39 maturantov. Od teh je bilo 14 v programu gradbeni tehnik ter 25 v programu okoljevarstveni tehnik. Od teh je 9 dijakov doseglo odličen uspeh. Trije so maturo odpisali tako dobro, da so postali zlati maturanti. To so Maša Žlavs, Ana Luževič in Tilen Lovrek.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X