Podpisana pogodba za gradnjo športno-rekreacijskega parka v Kostrivnici (foto)

24. 6. 2021 7:20

V prostorih občine Rogaška Slatina je bila podpisana pogodba za izvedbo gradnje športno-rekreacijskega parka v Kostrivnici. Pogodbo je župan mag. Branko Kidrič podpisal z direktorjem podjetja, izbranega na javnem razpisu g. Alešem Tadino iz podjetja Gradnje Tadina. Vrednost del, ki jih bo podjetje opravilo za občino znaša 156.000 EUR z vključenim DDV.

Predvidena dela vključujejo ureditev novega otroškega igrišča z igrali, ureditev novega igrišča za odbojko na mivki, obnovo obstoječega igrišča za mali nogomet vključno z vgradnjo umetne trave in zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili (ukrep URE) ter obnovo obstoječega košarkarskega igrišča, vključno z vgradnjo gumene podlage. Zaključek del je predviden konec avgusta 2021 oziroma pred začetkom novega šolskega leta.

Ureditev športnega parka pri osnovni šoli v Kostrivnici je del celovitega projekta – operacije »Aktivacija Obsotelja«, ki je bil  izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Vrednost celotnega projekta znaša 195.000 EUR. Občina Rogaška Slatina, ki je pri projektu vodilni partner in prijavitelj je v sodelovanju s partnerji pri projektu – Smučarskim klubom Rogaška, OKP javnim podjetjem za komunalne storitve Rogaška Slatina ter Javnim zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina – za izvedbo projekta iz omenjenega sklada uspela pridobiti nepovratna sredstva v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 95.000 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Naloge in aktivnosti posameznih partnerjev v projektu so:

  • Izvedba gradnje – športno-rekreacijski park Kostrivnica (Občina Rogaška Slatina),
  • Nakup premične opreme – snežni top (Smučarski klub Rogaška),
  • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine (OKP javno podjetje),
  • Informiranje in komuniciranje o operaciji (Javni zavod za turizem in kulturo).

Namen operacije »Aktivacija Obsotelja« je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja. Aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, ki bo tako pridobilo še en snežni top v vrednosti 27.000 EUR, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in preko delavnic za izboljšanje kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije tudi v spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega.

Občina Rogaška Slatina


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X