V Slivnici pri Celju bodo obnovili tamkajšnjo osnovno šolo

14. 5. 2021 16:34

V Slivnici pri Celju se bo v kratkem pričela notranja obnova tamkajšnje osnovne šole. Na stavbi OŠ Slivnica pri Celju, ki je bila zgrajena pred več kot 50 leti, je bila leta 2018 izvedena že obsežna energetska sanacija.

Občina Šentjur je za izvedbo projekta že podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem del, ljubljanskim podjetjem Resalta. Vrednost rekonstrukcije objekta znaša slabih 667.000 evrov (brez DDV).

OŠ Slivnica pri Celju (matično šolo, otroci podružnic na Prevorju in v Loki niso všteti) v tekočem šolskem letu obiskuje 232 učencev, na šoli je zaposlenih 34 strokovnih ter administrativno tehničnih delavcev.

Stavbe OŠ Slivnica pri Celju pred energetsko sanacijo (foto: Občina Šentjur)

Občina Šentjur je leta 2018 že izvedla obsežno energetsko sanacijo nekaj več kot pol stoletja stare šolske stavbe OŠ Slivnica pri Celju. Takrat so vsi objekti dobili novo varčno fasado skupaj s stavbnim pohištvom, dodatno pa je bilo izolirano še podstrešje in streha. Ostranjena je bila stara azbestna kritina, urejena nova kotlovnica ter vgrajena toplotna črpalka. Projekt je bil delno sofinanciran s pridobljenimi sredstvi iz Evropskega kohezijskega sklada. Ob tem je OŠ Slivnica pri Celju dobila tudi večnamensko parkirišče, javno razsvetljavo, storjene pa so bile tudi izboljšave na prometni varnosti za avtobusne prevoze otrok.

Stavbe OŠ Slivnica pri Celju po energetski sanaciji (foto: Občina Šentjur)

Ob projektu leta 2018 pa so se pokazale tudi potrebe po izvedbi funkcionalnih ureditvah notranjosti šolske stavbe, ki jih narekujejo sodobnejši normativi in standardi ter predmetnik. Projektna dokumentacija za ta projekt je bila sicer pripravljena že leta 2017, leto kasneje pa je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Ker pa v tem obdobju več let ni bilo ustreznega razpisa, kjer bi lahko občina pridobila sofinacerska sredstva, občina pa sama ni zmogla financirati tako obsežnega projekta, se je začetek del pomaknil v leto 2021. Tokrat bo projekt v celoti financirala Občina Šentjur.

Projekt bo v vzhodnem delu objekta OŠ Slivnica pri Celju, kjer je velika neizkoriščena vhodna avla, šoli prinesel še dodatno medetažo za zadostitev prostorskih potreb šole. Tako bo pridobljena knjižnica, dve učilnici, dva kabineta in razširjena zbornica. Dodatno bo razširjena tudi učilnica gospodinjskega pouka. V okviru investicijsko – vzdrževalnih del bodo sanirani tlaki v nekaterih učilnicah, uredile se bodo dvojne sanitarije in garderobe pred telovadnico. OŠ Slivnica pri Celju bo tako po zaključku projekta sanirana v celoti.

foto: Občina Šentjur

 

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X