V Rogatcu se začenja gradnja skoraj nič-energijskega vrtca (foto)

12. 5. 2021 19:03

V Rogatcu je vse pripravljeno za začetek dolgopričakovanega in za kraj potrebnega projekta. Naslednji mesec se začenja gradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu. Danes so na Občini podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del, Lesnina MG Oprema d.d..

Vrtec je zasnovan kot pritličen prizidek k obstoječemu objektu OŠ Rogatec, s šestimi oddelki, razdelilno kuhinjo in vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori.

Stavba bo zelo visoko energetsko učinkovita, oziroma bo potrebovala zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer bo potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem.

Novi vrtec bo nadomestil sedanji centralni vrtec v središču Rogatca, ki je popolnoma dotrajan in bi bil potreben celovite obnove. Ker je skozi območje sedanjega vrtca načrtovana tudi trasa bodoče rogaške obvoznice, je bila odločitev občine, da zgradi popolnoma novi vrtec, ki bo pripojen k centralni osnovni šoli, najbolj smotrna odločitev. S to potezo bodo istočasno združili večji del dosedanjih vrtčevskih oddelkov, ki so sedaj razpršeni po celem kraju. Župan Mikolič kljub temu predvideva, da bo na podružničnih šolah še ostalo nekaj oddelkov vrtca.

Predviden pričetek del je junij 2021  in dokončanje del julij 2022.

Projektno dokumentacijo je izdelalo projektivno podjetje MODULAR ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana.  Izbran izvajalec  del je LESNINA MG OPREMA d.d., Ljubljana.

Oblika objekta v velikosti dobrih 1000 m2 sledi obliki obstoječega objekta, katerega južni del bo namenjen šestim igralnicam, severni del objekta pa prostorom za dodatne dejavnosti, garderobam in servisnim prostorom (sanitarije, skladišča). V zahodnem traktu bodo umeščeni prostori razdelilne kuhinje, uprave ter tehnični prostori. Vezni hodnik pa bo hkrati povezovalni hodnik do šole in povezava do igrišča. Južna fasada, kamor se odpirajo igralnice, je večinoma zastekljena, streha na južni strani objekta pa je previsna in tvori napušče ter pokrite terase pred igralnicami. Zunanje površine pred igralnicami bodo imele direktne izhode na igrišče.

Za prvo starostno obdobje (1-3 leta) je predvidena ena igralnica, za kombinirani oddelek (od 3-5 let) so predvidene tri igralnice, za drugo starostno obdobje (3-6 let) pa sta predvideni dve igralnici.

Polovica investicije financirana iz nepovratnih sredstev

Vrednost celotne investicije, ki zajema izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbeno-obrtniških del, strojne in elektro inštalacije, nabavo opreme, ureditev okolice in nadzor, znaša okoli 2.250.000,00 EUR.

Občina je za nameravano investicijo pridobila sredstva preko prijav na javne pozive in razpise. In sicer je preko prijave na Javni poziv Eko sklada pridobila nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, v višini 387.316,00 EUR, preko prijave na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 (MIZŠ) pa je pridobila še sredstva v višini 917.176,70 EUR. oz. skupaj torej okoli 1,3 mio EUR nepovratnih sredstev. Manjkajoča sredstva bo občina zagotovila z lastnimi sredstvi in najemom kredita.

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X