V Rogaški Slatini bodo nadgradili čistilno napravo in gradili novo kanalizacijo

13. 5. 2021 18:44

Občina Rogaška Slatina je podpisala pogodbi za izvedbo nadgradnje čistilne naprave v Rogaški Slatini in izgradnjo kanalizacije v naselju Prnek.

Pogodbi je župan mag. Branko Kidrič podpisal z direktorjem Cestnega podjetja Ptuj za sklop čistilne naprave in podjetjem VOC Celje za sklop kanalizacije.

Glavnina gradbenih del bo izvedena v letu 2021.

V Dogovor za razvoj Savinjske regije sklenjen z državo so uvrščeni trije projekti občine Rogaška Slatina. Med njimi celoviti projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina«, v okviru katerega bo izvedena razširitev čistilne naprave v Rogaški Slatini in izgrajena kanalizacija v naselju Prnek. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstvi državnega proračuna.

Nadgradnja čistilne naprave

Z nadgradnjo čistilne naprave Rogaška Slatina bo trenutna kapaciteta čistilne naprave, ki znaša  9000 populacijskih enot povečana za dodatnih 3500 enot. V ta namen bo zgrajen četrti SBR bazen (»zaporedno biološko čiščenje«), predvidena pa je tudi ureditev sistema dehidracije. Postopek čiščenja odpadnih voda se prične z mehanskim delom čiščenja na grabljah in v ozračenem peskolovu ter nadaljuje z biološkim čiščenjem v ozračevalnih bioloških bazenih. Trenutno so na voljo trije bazeni, zaradi potrebe po večji kapaciteti biološkega čiščenja pa se bo zgradil četrti, ki bo imel volumen 180 m3.

Izgradnja sekundarne kanalizacije Prnek

Izgradnja sekundarne kanalizacije Prnek je predvidena v skupni dolžini 1.907 m. Po dokončanju projekta bo na sodoben sistem čiščenja in odvajanja odpadnih voda priključenih dodatnih 94 prebivalcev občine. Stopnja priključenosti prebivalstva na sistem odvajanja in čiščenja v aglomeraciji Rogaška Slatina se bo s tem povečala na 98%.

Skupna vrednost obeh sklopov projekta znaša 2 milijona EUR (z DDV), ki je za tovrstne investicije povračljiv. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori, ki za izvedbo projekta zagotavlja 1.131.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna, razlika se zagotavlja iz lastnih sredstev.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X