Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Podčetrtku obeležujejo 230 let organiziranega šolstva (foto, video)


V lanskem letu so v Podčetrtku praznovali 230-letnico organiziranega šolstva. Žal se želja, da bi obletnico obeležili s slavnostno akademijo, ni uresničila. Prav tako je tudi letos korona prekrižala načrte. Zato so se odločili, da bodo ta pomemben dogodek obeležili v sklopu pouka. Tako so v sredo, 26. 5. 2021, izvedli dan dejavnosti, ki je povezal bogato zgodovino šole in šport.

Učenci so se najprej seznanili z zgodovino šole, potem pa so ali kot kolesarji ali kot pohodniki obiskali šole, ki so delovale na našem območju (Virštanj, Olimje, Sv. Ema, Pristava pri Mestinju). In upravičeno so na svojo šolo in njeno zgodovino lahko ponosni.

 

Osnovna šola Podčetrtek je že pred mnogimi desetletji zbujala javne odmeve in pozornost v pedagoškem in drugem tisku doma in v tujini ter privabljala številne visoke obiske strokovnjakov s področja šolstva in gospodarstva prav zaradi inovativnosti, vztrajnosti, poguma, odgovornosti in odločnosti »Samorastnikov ob Sotli«, ki jim je odprta šola v Podčetrtku omogočila vsestranski razvoj in pomagala graditi lepšo in boljšo prihodnost ljudi v Posotelju. Vendar davno pred tem je bila zgodba povsem drugačna. Najbrž se vam bo porajalo vprašanje: »Kdo so sploh samorastniki ob Sotli?« Samorastniki so bili preprosti, kmečki otroci, ki so živeli na območju, kjer teče reka Sotla. Zaradi slabe gospodarske razvitosti in velike odročnosti kraja, so se ljudje na tem območju spopadali s številnimi težavami. Otroci so bili bolj prepuščeni sami sebi, saj so starši od zore do mraka garali na njivah in poljih. Dolžnost otrok pa je bila, da jim pri tem pomagajo. Izobrazba je bila zaradi tega zapostavljena. Otroci so si delo olajšali z različnimi igrami, pripovedovanjem zgodb in petjem pesmi. Leta 1790 se je v Podčetrtku odprla prva šola. Pouk je potekal v mežnarjevem stanovanju (mežnar t.j. ta, ki oskrbuje cerkev, cerkovnik), v starem poslopju ob trškem potoku za gozdom. S tem se je začela 230-letna šolska tradicija v Podčetrtku. Samorastnikom ob Sotli je bilo končno omogočeno šolanje in izobraževanje. S tem so jim zagotovo omogočili boljšo prihodnost.

OŠ Podčetrtek skozi čas

Sprehodimo se po poti, ki je OŠ Podčetrtek iz anonimnosti povzdignila v sinonim za šolo življenja, dela in sodelovanja ter jo utrdila kot izobraževalno in kulturno središče kraja, ki ni nič več tam nekje na koncu, temveč ponosno vodi pot naprej.

1790 – Prične se pouk v mežnarjevem stanovanju.

1814 – Krajani sami popravijo in v enorazrednico nadgradijo staro cerkveno poslopje pri cerkvi, ki mu domačini še danes pravijo »stara šola«.

1892 – Zgrajeno novo šolsko poslopje s trirazrednico.

1945 -Prične se pouk v štirih kombiniranih oddelkih.

1956 – Kot prvi v Jugoslaviji ustanovijo šolsko banko in hranilnico.

1958 – Prvič se oglasi šolski radio Švrkec, kasneje imenovan Kekec.

1959 – Na šoli se pričnejo izvajati mnoge interesne dejavnosti v sklopu šolske zadruge Mladi Obsoteljčan, kjer učenci skrbijo za šolski vrt, čebelnjak, cvetličarno, knjigarno, pošto, prodajalno, meteorološko postajo in obiskujejo ter pomagajo ostarelim krajanom.

1963 – OŠ Podčetrtek postane centralna osnovna šola ter prejme tudi republiško nagrado za najboljši pionirski kolektiv v okraju.

1967 – Šola prejme najvišje priznanje v Jugoslaviji za dosežke na vzgojnoizobraževalnem področju – kipec kurirja Jovice.

1971 – Organizirana prva zimska in poletna šola v naravi.

1972 – Obstoječemu poslopju dograjena nova velika šolska zgradba, ki prenovljena še danes služi svojemu namenu.

1976 – Šoli prizidana telovadnica in prostori za vrtec. V tem letu je potekalo tudi intenzivno urejanje okolice s postavitvijo spomenikov in zunanjih igrišč.

1977 – Ustanovljeno Društvo prijateljev OŠ Podčetrtek.

1979 – Izide monografija Samorastniki ob Sotli o samoupravni šoli v Podčetrtku.

1984 – V pričakovanju zimskih olimpijskih iger v Sarajevu v OŠ Podčetrtek sprejem olimpijskega ognja. Prav tako je šola v tem letu gostila tudi republiški seminar Računalnik v OŠ.

1989 – V Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani odprta razstava Odprta šola OŠ Podčetrtek.

1991 – Obeležitev 200-letnice pouka v Podčetrtku s publikacijo V korak s časom.

2009 – Namenu predan atletski stadion za osnovno šolo.

2011 – Otvoritev novega vrtca in obnova kuhinje, jedilnice, telovadnice ter dveh učilnic.

2012 – Obnova starega šolskega poslopja.

2013 – Prenovljena garderoba in namestitev garderobnih omaric.

2014 – Energetska sanacija šolske stavbe iz leta 1972 in telovadnice iz 1976 ter obnovitev knjižnice.

2016 – Otvoritev nove zbornice in sanacija spodnjega hodnika. 2017 – Prenova notranjosti šole.

2020 – Postavitev razstave Šolstvo v Podčetrtku od 1790

Danes je Osnovna Šola Podčetrtek ustanova, ki vseskozi skrbi, da se učenci in zaposleni v njej prijetno počutijo. Vsakemu posamezniku je omogočeno, da razvija svoje sposobnosti in se izkaže na raznih tekmovanjih, prireditvah, razstavah in drugih pomembnih dogodkih. Šola dosega izjemna priznanja in dosežke, na vseh področjih. Od družboslovnih in naravoslovnih predmetov do likovnega in glasbenega področja. Vsako leto so organizirani dogodki, ki aktivno povezujejo šolsko in lokalno skupnost.

Sicer šolo obiskuje 310 učencev.  Pod okriljem šole deluje tudi vrtec, ki ga trenutno obiskuje 195 otrok. Skupno število zaposlenih  je 91, kar pomeni, da je šola tudi pomemben zaposlovalec na Srednjem Sotelskem. Dnevno torej šolski prag prestopi skoraj 600 posameznikov.

V prihodnje načrtujejo kar nekaj pomembnih naložb. V Pristavi pri Mestinju so začeli z dograditvijo prostorov vrtca, v Podčetrtku pa z umestitvijo nove pralnice. Sodelovanje z lokalno skupnostjo je konstruktivno in tvorno. Vsemu naštetemu pa je najpomembnejše, da mladim nudijo varno in spodbudno okolje, ki jim omogoča, da lahko razvijajo svoje talente hkrati pa jih opolnomočijo za izzive, ki jih prinaša današnji čas.

OŠ Podčetrtek, foto: Borut Pihlar, video: Mihaela Juričan